اعسار از پرداخت مهریه +دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این‌که خلاف آن اثبات شود.

وکیل پایه یک دادگستریدر خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن.پ.) فرزند (ع.) با وکالت خانم (الف. الف.) و (س.ش.م.) به طرفیت آقای (ع.ز.) به خواسته مطالبه به میزان ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست تقدیمی از طرف آقای (ع.ز.) به طرفیت خانم (ن.پ.)به خواستۀ دادخواست تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده و تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه، در خصوص مطالبه مهریه از طرف خانم، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده است و خوانده اقرار صریح و شفاف به دین خویش نموده و خوانده دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت مهریه باشد، به دادگاه ارائه ننموده است،

وکیل پایه یک دادگستریلهذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی، خوانده را به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان بخشی از مهریه مافی‌القباله به‌علاوه (۱٫۰۷۵٫۰۰۰) ریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه است در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص دادخواست تقابل آقای (ع.ز.) به طرفیت خانم (ن.پ.) مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و صدور حکم به تقسیط مهریه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با توجه به این‌که شهودی که به دادگاه تعرفه گردیده اظهارات آن‌ها به نحوی نبوده که موجب اقناع مقام قضائی گردد به‌طوری که دو نفر از شهود از اموال خواهان اظهار بی‌اطلاعی نمودند و یک نفر نیز با توجه به میزان آشنایی اطلاعات وی به نحوی نبود که موجب اقناع مقام قضائی گردد و از طرف دیگر وکیل زوجه اعلام نموده که با تقسیط مخالفم، لهذا با عنایت به اینکه اصل بر مال‌دار بودن اشخاص است، مگر خلاف آن ثابت شود و اظهارات شهود نیز نتوانسته موجب اقناع مقام قضائی گردد،

لهذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۲۲۹ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص مهریه حضوری و قطعی است و در خصوص تقسیط حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 

داد خواست اعسار از پرداخت مهریه

تاریخ ……………………………۱۳۹

شماره………………………………..

پیوست……………………………….

شماره پرونده. ……………………….

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهرستان/ بخش دهستان، خیابان، کوچه، شماره، پلاک
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل
تعیین خواسته و بهای آن رسیدگی و صدور حکم مبنی بر معافیت (اعسار) با اقساط مهریه به استناد قانون اعسار از پرداخت مهر
دلایل و منضمات دادخواست فتوکپی مصدق سند ازدواج – شهادت شهود با مشخصات…….
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…………………..
با سلام
احتراما به استحضار می رساند:اینجانب (خواهان)………………… فرزند…………… مطابق مدارک پیوستی در تاریخ………………… با خوانده …………….. ازدواج نمودم. لکن پس از مدتی به لحاظ اختلافات فی ما بین ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق به مراجع قضایی گردیده ام، على هذا تقاضای معافیت از پرداخت یا اقساط مهریه زوجه را خواستارم.

با سپاس
امضاء تاریخ

شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره …………………………………..
تاریخ …………………………………..
شعبه………. دادگاه عمومی………. رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده…………..
تاریخ …………………..
امضاء

دانلود دادخواست  PDF

دانلود دادخواست  WORD

وکیل پایه یک دادگستری

2 پاسخ

    1. سلام. منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت است اعسار به دو دسته تقسیم می شود اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی و اعسار از پرداخت محکو‌م‌به

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید