خدمات حقوقی

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری
نمونه آرای دادگاه ها

نمونه رای تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی به زبان ساده همان غصب است. کسی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در ملک دیگری تصرف

هزینه دادرسی
خدمات حقوقی

هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۱

دعوایی که خواهان اقامه می کند باید در آن تشریفاتی رعایت شود که یکی از این موارد رعایت تشریفات، تقدیم

قرارداد وکیل و موکل
نمونه قرارداد

قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل

قراردادها مجموعه گسترده ای از توافقات مالی و غیرمالی ما را تشکیل می دهد که برای بهره مندی از امتیازات

jalb-sales
خدمات حقوقی

نحوه نوشتن دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک-

دانلود مبایعه نامه ماشین
خدمات حقوقی

نحوه نوشتن مبایعه نامه ماشین

زمانی که می خواهید ماشین بخرید موظفید که این عمل را طبق مبایعه نامه انجام بدهید و ضمانت اجراهای آن

تخلیه عین مستاجره
خدمات حقوقی

نوشتن لایحه ی حقوقی تخلیه

دعوای تخلیه ید، دعوایی است که برای تخلیه عین مستاجره در عقد اجاره. دعوای تخلیه در روابط استیجاری معمولاً از طرف

مطالبه اجرت المثل
خدمات حقوقی

نحوی لایحه مطالبه اجرت المثل

عقد اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، در اجاره باید مدت معین شود

ابلاغ
خدمات حقوقی

ابلاغ یعنی چه

وقتی شما برای گرفتن حق تان به دادگستری مراجعه می کنید با تشریفات زیادی مواجه می شوید. یکی از این

نمونه رای استرداد جهیزیه
خدمات حقوقی

نمونه رای استرداد جهیزیه

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه :اطلاق جواهر به‌ عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی