قوانین کاربردی

قانون تجارت (ورشکستگی)

قانون تجارت (ورشکستگی) فصل اول- در کلیات ماده۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن […]
ادامه مطلب

قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری)

قانون تجارت(دلالی-حق العمل کاری) باب ششم- دلالی فصل اول- کلیات ماده۳۳۵- دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. ‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده۳۳۶- دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. […]
ادامه مطلب

قانون تجارت (اسناد تجاری)

قانون تجارت (اسناد تجاری) باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک فصل اول- برات مبحث اول- صورت برات ماده۲۲۳- برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: ۱. قید کلمه (‌برات) در روی ورقه؛ ۲. تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال)؛ ۳. اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴. تعیین […]
ادامه مطلب

قانون تجارت(شرکت ها-سهامی)

قانون تجارت(شرکت ها-سهامی) باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ماده ۲۰- شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است: ۱. شرکت سهامی؛ ۲. شرکت با مسئولیت محدود؛ ۳. شرکت تضامنی؛ ۴. شرکت مختلط غیر سهامی؛ ۵. شرکت مختلط سهامی؛ ۶. شرکت نسبی؛ ۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف. […]
ادامه مطلب

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸

 سازمان اداره تصفیه ماده ۱- در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی‌بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. ماده ۲‌- رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگذاران ‌قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود. اداره‌ […]
ادامه مطلب

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ماده ۱- هر کس به‌موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال […]
ادامه مطلب

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول- قواعد عمومی مبحث اول- مقدمات اجرا ماده۱- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.  ماده۲- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام […]
ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی (داوری-هزینه دادرسی-مطالبه خسارت)

آیین دادرسی مدنی (داوری-هزینه دادرسی-مطالبه خسارت) باب هفتم- داوری ماده۴۵۴- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.  ماده۴۵۵- متعاملین می‌توانند […]
ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظر-فرجام خواهی-مواعد)

قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظر-فرجام خواهی-مواعد) باب چهارم- تجدیدنظر فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ماده۳۲۶- به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است. ماده۳۲۷- با توجه به نسخ صریح ماده۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ این […]
ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی مدنی (صلاحیت-وکالت در دعاوی-دادرسی نخستین)

قانون آیین دادرسی مدنی (صلاحیت-وکالت در دعاوی-دادرسی نخستین) کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ کلیات ماده۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت […]
ادامه مطلب

قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی)

قانون مدنی (ادله‌ی اثبات دعوی) ماده۱۲۵۷- هرکس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است. ماده۱۲۵۸- دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اِقرار    ۲ – اسناد کتبی   ۳- شهادت؛ ۴-اَمارات   ۵-قَسَم. کتاب اول- […]
ادامه مطلب

قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت)

قانون مدنی(خانواده-حجر-قیومیت) کتاب نهم- در خانواده فصل اوّل- در الزام به انفاق ماده۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اوّل از کتاب هفتم مقرر شده و یا بر طبق همین فصل مقرر می شود.  ماده۱۱۹۶- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا […]
ادامه مطلب

قانون مدنی (اولاد)

قانون مدنی (اولاد)   باب اوّل- در نَسَب ماده۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.  ماده۱۱۵۹- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود مُلحق به شوهر است مشروط بر اینکه […]
ادامه مطلب

قانون مدنی (اشخاص نکاح و طلاق)

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳) در نکاح فصل اوّل- در خواستگاری ماده۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.  ماده۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین، هریک از زن و مرد، مادام […]
ادامه مطلب

قانون مدنی (اشخاص)

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ماده۹۵۶- اَهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع(برخوردار) می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و […]
ادامه مطلب

قانون مدنی (وصیت و ارث)

قانون مدنی (وصیت و ارث) باب اوّل- در وصایا فصل اوّل- در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.  ماده۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک […]
ادامه مطلب

قانون مدنی(عقود معین و مختلف)

در این مبحث به برسی انواع عقد های قانونی می پردازیم که در قانون مطرح شده است که شکل و تشکیل این عقدها ضمانت ها و خسارت های قراردادی و چگونه فسخ قرارداد بحث خواهیم کرد که در متن ذیل به برسی تک تک این موارد می پردازیم قانون مدنی(عقود معین و مختلف) فصل اوّل- […]
ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی کیفری(بخش پنجم- اجرای احکام کیفری )

قانون آیین دادرسی کیفری(بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) فصل اول- کلیات ماده۴۸۴(اصلاحی ۵/۳/۱۳۹۴)- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است. تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند […]
ادامه مطلب

آیین دادرسی کیفری (بخش چهارم- اعتراض به آراء )

آیین دادرسی کیفری (بخش چهارم- اعتراض به آراء ) فصل اول- کلیات ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از «کلیه آرای غیرقطعی کیفری» است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود این دادگاه دارای رئیس و دو […]
ادامه مطلب

آیین دادرسی کیفری (بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی)

آیین دادرسی کیفری (بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی) فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ماده۲۹۴- دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود. ماده۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل […]
ادامه مطلب