دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن

اجرای حکم خلع ‌ید , دعوای خلع ‌ید در بیع شرطی

 حالتی را شامل می‌ شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌ نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌ نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

وکیل پایه یک دادگستریحالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند

در برخی موارد چنین پیش می آید که شخصی که ملکی را خریداری می کند متوجه نمی شود و یا اینکه فروشنده خودش به خریدار اعلام نمی کند که ملکی که می خواهد بفروشد در رهن بانک می باشد در این صورت خریدار نمی تواند به دلیل اینکه ملک در رهن بانک است اقدام به تنظیم سند نماید و حتی اگر فروشنده در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند حاضر شود باز امکان تنظیم سند بنام خریدار ممکن نمی باشد.

در این حالت اگر فروشنده در مبایعه نامه که بین خود و خریدار تنظیم کرده باشد به در رهن بودن ملک اشاره ای کرده باشد و اقدام به آزاد کردن ملک از توقیف نکند در این صورت خریدار می تواند به طرفیت فروشنده  و بانکی که ملک در رهن خود گرفته دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند را مطرح نماید.

روش دیگری که وجود دارد این است که بانک رضایت به تنظیم سند صورت بدهد به شرطی حقوق مالی بانک محفوظ گردد ولی معمولا بانک ها از چنین کارهای به ندرت انجام می دهند.

 روش بعدی این است که با تنظیم دادخواست به طرفیت فروشنده و بانک اقدام به تنظیم سند و الزام به فک رهن نمود و این در حالتی است که اگر فروشنده دلیل و مدرکی برای عدم فک رهن و انجام تعهد ارائه نکنید در این صورت دادگاه فروشنده را به فک رهن الزام می نماید و یا اینکه خریدار با پرداخت هزینه بانک ملک مورد نظر را از رهن آزاد نماید و بر اساس حکم دادگاه مبلغی را که به بانک پرداخت نموده است از شخص فروشنده مطالبه نماید یعنی مجددا باید به طرفیت فروشنده دعوایی مطرح نماید و مبلغ پرداختی را مطالبه نماید.

 

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند با فک رهن

بر اساس قانون ملکی که در رهن بانک قرار دارد چون این مال یک مال غیر منقول است نمی توان این دعوا را در شورای حل اختلاف مطرح کرد و باید این دعوا را در دادگاه عمومی حقوقی که در محل وقوع ملک مورد نظر واقع شده است  اقامه کرد.

 

مدارک لازم برای اقامه دعوی الزام به تنظیم سند با فک رهن

 

 1. مدارک احراز هویت خواهان دعوی مانند کارت ملی و…
 2. نام و نام خانوادگی خوانده به همراه مدارک هویتی خوانده ولی در صورتی که خوانده در سامانه ثنا عضویت داشته باشد صرف وجود شماره ملی کافیست.
 3. سندی که برای فک رهن به بانک گذاشته شده است و همچنین رسید پرداختی که خوانده برای رهنی بودن بصورت اقساطی به بانک پرداخت می نماید.
 4. شعبه بانکی که سند را در اختیار دارد به همراه شناسه ملی و آدرس دقیق محل وقوع بانک.

 

هزینه دادرسی دعوی الزام به تنظیم سند با فک رهن

به دلیل اینکه دعوی مورد نظر  نسبت به مال غیر منقول می باشد لذا بر اساس قانون دفاتر خدمات قضایی این هزینه را بر اساس ارزش منطقه ای ملک از خواهان مطالبه می نمایند چون اگر خواهان خودش هزینه ملک را به عنوان خواسته برای دعوای خودش اعلام نماید در این صورت برای خواهان اخطاریه رفع نقص صادر می شود تا بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن

 

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با فک رهن

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی………… و تحویل آن مقوم به …………ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
دلایل و منضمات کپی مصدق:  ۱ . قرارداد مورخ ۲٫ دلیل پرداخت ثمن ۳٫ گواهی دفترخانه۴-سند مالکیت راهن۵-رسید پرداخت اقساط راهن
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب ………… در تاریخ …….. یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …………. واقع در ………….. را مطابق مبایعه نامه شماره …… مورخ ……. با کد رهگیری ………….. از خوانده ردیف اول خریداری نمودم و فروشنده متعهد شد که تا تاریخ تنظیم سند رسمی اقساط بانک (خوانده ردیف دوم) را پرداخت نماید ولیکن با گذشت زمان و رسیدن موعد تنظیم سند رسمی ملک متوجه شدم که فروشنده هیچ اقدامی در خصوص پرداخت اقساط معمول نداشته و بانک نیز همکاری لازم را جهت تنظیم سند رسمی ملک به نام بنده به عمل نمی آورد لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند به نام اینجانب را دارم.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

2 پرسش و پاسخ ها

 • رضایی

  12 مهر 1396 - 11:28 ق.ظ

  سلام اگر امکان داره موارد فک رهن رو بیان کنید

  • گروه وکلای سنا

   12 مهر 1396 - 11:31 ق.ظ

   از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود: ۱. فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی. ۲. تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی. ۳. بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن. اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به راهن، و راهن منکر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.

پرسش و پاسخ بسته شده اند