شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد؛لذا اولین اقدام خواهان برای گرفتن حق خود ادعا و اعلام آن حق به‌وسیله یک برگ دادخواست می‌باشد اما دادخواستی می‌تواند منجر به نتیجه عالی شود که فصیح، صریح و جامع تمام ارکان دعوا باشد.

شماره مستقیم وکیل

مفهوم دادخواست

متأسفانه در هیچ‌یک از مقررات قانونی، تعریفی از دادخواست ارائه نشده است. بنابراین لازم است ابتدا مفهوم این واژه از نظر لغوی و حقوقی مشخص گردد.

ازنظر لغوی:

دادخواست در لغت مصدر مرکب مرخم «دادخواستن» است

و به معنای واخواهی کردن، عدالت طلبیدن، تظلم و…» آمده است.

ازنظر حقوقی:

به تعریف ارائه‌شده برخی از اساتید حقوق اشاره می‌کنیم.
الف) به‌وسیله دادخواست کسی که واخواهی می‌کند طرف خود را به دادرسی می‌خواند یعنی او را به دادگاه دعوت می‌کند تا با حضور طرفین توافق و احقاق حق به عمل آید.
ب) دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضائی در اوراق مخصوص است؛ به‌عبارت‌دیگر، دادخواست بیان خواسته و دعوی نزد مراجع قضائی بر روی برگ‌های مخصوص است.

انواع دادخواست

دادخواست دارای انواع مختلف می‌باشد که در این مختصر فقط به ذکر آن‌ها پرداخته و از توضیح در خصوص آن‌ها خودداری می‌کنیم.

دانلود نونه دادخواستاصطلاحات مشابه با دادخواست

 درخواست:

در دو معنی عام و خاص به شرح ذیل تقسیم می‌شود:
الف) درخواست به معنی عام: درخواست به معنی عام شامل هر نوع تقاضا یا استدعا و خواست است که حتی شامل دادخواست نیز می‌شود.
ب) درخواست به مفهوم خاص: اقدامی است که دادگاه را به رسیدگی به معنی خاص و صدور رأی مکلف می‌کند و اصولاً رعایت تشریفات و شرایط دادخواست در آن لازم نبوده و آثار دادخواست را دارا نمی‌باشد.

تقاضا:

قانون‌گذار در قانون جدید در بعضی از مواد واژه «تقاضا» را در مفهوم دقیق آن به‌کاربرده است.

ازجمله ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اما در مواردی این واژه در معنای درخواست به معنی خاص به‌کاربرده شده است، مانند ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی.

مطالب مرتبط :

 

نمونه دادخواست مطالبه خسارت

مشخصات نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان به همراه تمام خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ بیمه‌نامه ۲٫ گزارش حادثه توسط پلیس ۳٫ فوت نامه ۴٫ دادنامه مرجع کیفری ۵٫ گواهی حصروراثت
ریاست محترم دادگاه حقوقی- سلام‌علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ برابر بیمه‌نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی ……………… برای مدت یک سال از تاریخ ………………….. لغایت ………………… در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.۲٫ در مورخه ………………….. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت  که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد فوت شده و براساس کاردان فنی علت حادثه تقصیر صد درصدی موتور سوار اعلام گردیده است ولی متأسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر توسط ورراث ، خوانده محترم (شرکت بیمه) بدون هیچ دلیلی از پرداخت  دیه خودداری می‌کند.

علی‌هذا با وجود گزارش‌های کافی و کامل از طرف پلیس و کارشناسان بیمه و باقی مدارک و مستندات مبنی بر وقوع حادثه، تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه به شرح خواسته بعلاوه کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه تا صدور و اجرای حکم مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

 

 دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع مطالبه وجه چک به میزان …………………………..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱- چک، ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک،
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق ………………..فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های …………………..به تاریخ/تاریخ های …………………عهده بانک …………………..شعبه  ………………………………………. اینجانب مبلغ……………………..ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ……………………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

یک پاسخ

  1. جناب اقای رییسی . با وجود اینکه اقا خامنه ای ۴۳ بار تکرار کرده اند برای ازدواج . چرا زنی که دروغ میگوید و خیانت میکند باز هم شامل مهریه میشود. حتی دستنویس داده که مهریه نمیخواهد!!!
    یا قاضی ها بعد از چند جلسه حکم طلاق به زن میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *