دعاوی قراردادها

نحوه فسخ قرارداد از طرف خریدار،
دعاوی قراردادها

شرایط فسخ معامله از طرف خریدار

 شرایط فسخ معامله از طرف خریدار با وجود تحقق یک معامله صحیح به این صورت است که خریدار مطابق قانون

خیار شرط - منظور از خیار شرط چیست؟ + شرایط آن در عقود مختلف
حقوقی

منظور از خیار شرط چیست

 خیار شرط یکی از خیارات چندگانه ای است که برای به هم زدن عقد به کار می رود؛ خیار شرط

عقد صلح چیست و چگونه است
دعاوی قراردادها

عقد صلح چیست و چه شرایطی دارد

صلح یه قراردادی است که ممکن است شنیده باشید که چند نفر ملکی را به هم صلح کرده اند یا

وقف نامه چیست و قوانین آن
دعاوی قراردادها

وقف نامه چیست و قوانین آن

 همه ی ما کما بیش واژه وقف را شنیده ایم. ممکن است برای کسی که در این باره از اطلاعات