۸۸۴۱۰۰۵۷ – ۰۲۱

دعاوی ملکی :نخست باید ببینیم که وکیل ملکی کیست؟
وکیل ملکی به شخصی گفته می شود که از تجربه و تخصص کافی در راستای طرح دعاوی حقوقی برخوردار باشد و نظر به تسلطی که در پرونده های ملکی دارد به وکالت دعاوی پرونده های ملکی می پردازد.
وکیل ملکی،متخصص وکالت امور املاکی است و هنگامی که افراد با مشکل حقوقی در زمینه ی ملک و زمین رو برو می شوند.

به دنبال بهترین وکیل ملکی در زمینه طرح دعوای مورد نظر هستند، تا بتوانند به کمک مشوره ی مشاور حقوقی ملکی و سپردن وکالت در امور مرتبط با پرونده خود در جهت احقاق حق خود اقدام نمایند.
سعی ما برین است که با معرفی وکیل متخصص ملکی و بیان ویژگیهای یک وکیل کارفهم و مجرب شما را در راستای حل مشکلات ملکی تان یاری رسانیم.

ویژگی وکیل ملکی خوب

ویژگی های یک وکیل ملکی نسبت به سایر وکلا،این است که وکیل ملکی از دانش لازم در باب قوانین جدید و قوانین قدیم ملکی بهره مند بوده و در دایره ی دانش فقهی و حقوقی املاک تسلط داشته باشد.
وکیل ملکی باید زمان کافی برای مطالعه پرونده اختصاص دهد، لازم است با موکلش جلسات متعدد دایر نماید و از مصاحبه با موکل خود موارد مهم را استنباط نماید، ازین طریق بهترین راهکار را برای پیشبرد موفق دعوای ملکی انتخاب و امکان حد اکثر برد در پرونده موکلش را پیش بینی نماید.
وکیل ملکی بر علاوه ی مشخصات فوق در ترتیب لایحه بطور ماهرانه تمام موضوعات مربوط به پرونده را ذکر  کرده و با برخورداری از قدرت فن بیان و تسلط بر پرونده در حضور قاضی با منطق رسا از حقوق موکلش دفاع می نماید.
پرونده های ملکی و دعاوی ملکی در بر گیرنده اموال غیر منقول و ملک می گردد، ممکن در مواردی شامل بخشهای حقوقی یا کیفری گردند ولی غالبا جنبه های حقوقی دارند.

مثلا موضوع تصرف عدوانی ممکن نظر به جهاتی در دادگاه کیفری مطرح گردد و یا در دادگاه حقوقی ولی مهمترین پرونده های دادگستری پرونده های ملکی هستندکه نیازمند تخصص و مهارت بیشتر نسبت به دیگر پرونده ها می باشد.

بنابرین لازم آید که شخص برای اقامه دعوی حقوقی به یک وکیل ملکی با تجربه مراجعه نماید. وکیل ملکی به اقامه ی دعوی در پرونده های خلع ید، ادعای ملکیت، فسخ اجاره، افراز ملک، مطالبه سر قفلی و حق بدست آوردن پیشه تجارت می پردازد.

دعاوی ملکی بیشترین حجم دعاوی را تشکیل می دهند با توجه به اینکه این دعاوی جز دعاوی تخصصی و پیچیده می باشند که دارندگان این دعاوی باید با توجه به صرفه جویی در وقت و هزینه باید حتما به وکیل متخصص ملکی مراجعه نمود.

با توجه به اینکه دستیابی به وکیل متخصص کار بسیار سختی است لذا می توانید از طریق گروه وکلای سنا اقدام به شناسایی وکیل ملکی نماییدپس می توانید از طریق شماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ با وکیل متخصص ملکی مشاوره تلفنی و یا حضوری در دفتر وکیل از خدمات گروه وکلای سنا برخوردار باشید.

انواع دعاوی ملکی

ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال ملک

در صورتی که وکیل از حدود اختیارات اعطایی خارج شود می توان به موجب تنظیم دادخواستی اقدام به ابطال وکالتنامه بهمراه اختیارات قانونی را از دادگاه خواست چون وکالتنامه باطل میشود هر کاری که وکیل انجام دهد نیز باطل خواهد شد.

تامین دلیل خسارت وارده به آپارتمان

در صورتی که بتوان در آینده از شخصی که به ساختمان خسارت وارد کرده طرح دعوا نمود می توان با درخواست تامین دلیل خسارت ایجاد شده را برای جلسه دادگاه حفظ نمود.

تامین دلیل عیوب ساختمان

برای محفوظ داشتن عیوب در آینده می توان عیوب فعلی از طریق تامین دلیل اقدام نمود.

تامین دلیل انتقال مال غیر تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

برای جلوگیری و پیشگیری از بین رفتن دلایل می توان از طریق تامین دلیل دلایل فعلی را حفظ کرد.

تامین دلیل تعدی و تفریط محل اجاره

برای اینکه بتوان تعدی و تفریط مستاجر را برای آینده حفظ کرد باید اقدام به درخواست تامین دلیل نمود.

تامین دلیل تغییر شغل

برای جلو گیری از اقدامات مستاجر در جهت تغییر شغل می توان از طریق تامین دلیل دلایل موجود را حفظ نمود.

تامین دلیل تخلیه محل تجاری

برای جلو گیری و از بین نرفتن دلایل می توان از طریق تامین دلیل دلایل فعلی را محفوظ داشت.

توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

برای متوقف کردن اجرای حکم می توان از طریق تقدیم دادخواست توقف عملیات اجرایی به دادگاه صادر کننده اجرائیه اقدام نمود.

توقیف ملک و تامین خواسته

برای توقیف ملک و جلوگیری از نقل و انتقال ملک میتوان با پرداخت خسارت احتمالی به عنوان تامین خواسته عمل کرد.

الزام به انجام تعهد قرارداد ملکی

در صورتی که ضمن قرارداد برای طرفین تعهداتی درج شده باشد در صورت امتناع از انجام تعهدات قراردادی می توان با تقدیم دادخواست شخص طرف قرارداد را به انجام تعهدات ملزم نمود.

مطالبه وجه التزام امور ساختمانی

 وقتی در قرارداد فروش برای تخلفات طرفین وجه التزام قراردادی درج شده باشد در صورت تخلف می توان این وجه التزام را مطالبه نمود.

مطالبه اجرت المثل ملک

در صورتی که متصرف ملک بدون اجازه مالک در ملک تصرف غیر قانونی داشته باشد می توان به ازای هر روز اجرت المثل این ایام را مطالبه نمود.

مطالبه وجه معامله ملک با تامین خواسته

 اگر خریدا از پرداخت وجه معامله امتناع نماید می توان با معرفی مال از طرف برای توقیف بابت طلب با پرداخت خسارت احتمالی وجه مزبور را مسترد نمود.

مطالبه هزینه نقل و انتقال ملک

 هزینه انتقال ملک بر اساس قانون با فروشنده است چنانچه این پرداخت توسط خریدار صورت بگیرد می توان این هزینه را از فروشنده گرفت.

خلع ید

 وقتی شخصی ملک دیگری را غصب نماید مالک می تواند با طرح دعوای خلع ید متصرف را از ملک بیرون کند.

خلع ید ملک مشاعی

در صورتی که یکی از شرکای مال مشاعی اقدام به تصرف ملک نماید به درخواست هر یمک از شرکا از کل ملک خلع ید شده و متصرف اخراج میشود.

خلع ید و قلع و قمع

 دعوای خلع ید برای بیرون کردن متصرف از ملک می باشد و اگر متصرف اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده باشد مالک می تواند با طرح دعوای قلع و قمع بهمراه خلع ید آثار ایجاد شده را از بین ببرد.

خلع ید و مطالب اجرت المثل

 اگر متصرف ملک مدتی ملکی را تصرف کند مالک می تواند هزینه روزهایی که به ملک خود دسترسی نداشته تحت عنوان اجرت المثل از متصرف بگیرد.

ممانعت و مزاحمت از حق

 دعوای ممانعت وقتی است که شخصی راه عبور و مرور دیگری را سد کند و مانع از ورود فرد به ملک خود شود و دعوای مزاحمت نیز بدون اینکه ملک شخصی از دسترسش خارج دیگری جلوی استفاده بهتر این مالک را بگیرد.

اعتراض به نظریه کمسیون ماده ۱۲ زمین شهری

 اگر زمینی زراعی در محدوده شهر بوده و به دلیل شرایط جوی کشت و زرعی صورت نگرفته باشد و زمین فوق را زمین موات اعلام کند و سندی صادر نماید می توان با تقدیم دادخواست اقدام به ابطال سند با تقدیم دستور موقت از دادگاه درخواست نمود.

الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که فروشنده از تنظیم سند بنام خریدار امتناع نماید می توان با تقدیم دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند را درخواست نمود.

الزام به تحویل ملک

اگر فروشنده ملک از تحویل ملک به خریدار امتناع نماید می توان از طریق دادخواست اقدام و الزام فروشنده را درخواست نمود.

الزام به تکمیل ملک

اگر فروشنده ملک ملک را به خریدار ناقص تحویل دهد می توان از طریق تقدیم دادخواست الزام فروشنده به تکمیل ملک را بخواهید.

الزام به اخذ پایان کار

اگر فروشنده ملک اقدام به اخذ پایان کار نکرده باشد می توان از طری تقدیم دادخواست الزام فروشنده به اخذ پایان کار درخواست نمود.

الزام به تفکیک ملک

 اگر ملک مشاعی قابل تفکیک باشد می توان از طریق اداره ثبت درخواست تفکیک ملک مشاعی را نمود.

الزام به فک رهن

 ملکی که در رهن بانک باشد می توان با پرداخت بدهی فروشنده با بانک الزام بانک را به فک رهن از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه اقدام کرد.

فسخ قرارداد ملکی

اگر در قرارداد ملکب رای طرفین و یا یکی از آن ها حق فسخی وجود داشته باشد صاحب فسخ می تواند از طریق تقدیم دادخواست اقدام به فسخ قرارداد نماید

تخلیه به جهت تغییر شغل

مستاجری که حق تغییر شغل محل سرقفلی را نداشته باشد نسبت به تغییر شغل اقدام نماید موجر می تواند از طریق دادگاه درخواست تخلیه مستاجر را بخواهد و حق و کسب و پیشه نیز پرداخت نکند.

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر تخلف می باشد و موجر می تواند به این خاطر مستاجر را از اجاره تخلیه کرده و حق و کسب و پیشه نیز پذرداخت نکند.

تخلیه به جهت نیاز شخصی

مالک می تواند در صورتی که خودش بخواهد از محل کسب و پیشه استفاده نماید می تواند با پرداخت حق و کسب و پیشه مستاجر را تخلیه نماید.

تخلیه به جهت تعدی و تفریط

 تعدی و تفریط از موجبات تخلیه برای موجر می باشد که بدون پرداخت حق و کسب می تواند قرارداد را فسخ نماید و مستاجر را تخلیه نماید.

تخلیه به جهت انتقال به غیر

در صورتی که مستاجر اجازه انتقال به غیر را نداشته باشد و محل تجاری را به دیگری انتقال دهد موجر می تواند قرارداد را فسخ و مستاجر را بدون پرداخت حق و کسب و پیشه تخلیه کند.

تجویز تغییر شغل سرقفلی

در صورت که مستاجر بخواهد ملک را تخلیه نماید و موجر باید حق و کسب ملک را به مستاجر پرداخت نماید و یا جازه انتقال به غیر به مستاجر بدهد در غیر این صورت مستاجر می تواند بابت انتقال به غیر از دادگاه اجازه بگیرید.

تنفیذ قرارداد ملکی

در صورتی شخصی بدون اجازه ملک دیگری را به شخصی انتقال دهد ومالک در صورت تایید این انتقال می تواند از طریق تنفیذ قرارداد اقدام نماید.

فروش مال مشاعی

اگر شرکای ملک مشاعی در ملک مورد نظر توافقی نداشته باشند و بخواهند از طریق فروش مال مشاعی را بفروش برسانند و می توانند با تقدیم دادخواست و از طریق مزایده اقدام به فروش مال مشاعی نمایند.

تفکیک و افراز ملک

اگر ملکی مشاع باشد و شرکا بخواهند از طریق تفکیک ملک را تقسیم نماید باید به اداره ثبت جهت تفکیک مراجعه نماید  ولی اگر قابل تفکیک نباشد نوبت بعدی افراز بوده که هم از طریق دادگاه و هم از طریق اداره ثبت می توان ملک مورد نظر را تقسیم نمود.

اثبات مالکیت

بر اساس قانون ثبت اسناد کسی مالک می باشد که سند ملک بنام او باشد ولی در صورتی که انتقال مالکیت از طریق مبایعه نامه باشد می توان از طریق مبایعه نامه بهمراه دو نفر شاهد مالکیت خود نسبت به ملک را اثبات نمود.

تحویل و تسلیم ملک

اگر بعد از فروش ملک مالک ملک را به تصرف خریدار ندهد در این صورت می توان با تقدیم دادخواست به طرفیت فروشنده اقدام به تسلیم و تحویل ملک اقدام کرد.

رفع تصرف عدوانی

اگر شخصی بدون مجوز ملک دیگری را غصب نماید متصرف قبلی موتواند با طرح دعوای رفع تصرف عدوانی با استناد به سابقه تصرف خودش متصرف فعلی را از ملک خودش اخراج نماید.

مزایده ملک

مزایده ملک از طریق اجرای احکام دادگستری ویا از طریق دایره اجرایی اداره ثبت صورت میگیرد که کارشناس با تعیین حداقل قیمت ملکی را که توسط طلبکار و یا طلبکاران توقیف شده را به متقاضیان بفروش میرساند.

قرار گرفتن ملک در شهرداری

در صورتی که ملک خصوصی اشخاص در طرح شهرداری قرار بگیرد شهرداری باید بر اساس نظریه کارشناسی قیمت ملک مورد نظر را بعنوان مبلغ ملک به قیمت روز به مالک زمین پرداخت نماید.

طریقه اخذ سند ملکی

خریدار باید با تهیه مدارکی چون کپی سند مالکیت قبلی و از طریق مبایعه نامه و تهیه نقشه هوایی توسط اداره ثبت نسبت اخذ سند مذکور اقدام میکند.

مشاوره با وکیل ملکی

به طور کلی در این قیل دعاوی که یک سری ویژگی هایی وجود دارد که حتما باید رعایت شوند تا در آینده مشکلی ایجاد نشود برای اینکار میتوانید از طریق مراجعه به گروه وکلای سنا و با شماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ با وکیل متخصص مشاوره داشته و تمامی راهکارهای خود را از وی پرسش نمایید.

بعد از این که « وکلای متخصص سنا» اسناد و مدارک را بررسی نموده‌اند راهکارهای متعدد حقوقی تحلیل و النهایه راهکار حقوقی و قانونی که احتمال موفقیت آن بالا و هزینه طرح آن حداقل می‌باشد را انتخاب و عموماً مراحل ذیل را جهت طرح دعوا انجام خواهند داد.

چگونگی طرح دعوای ملکی

مراحل طرح دعوای ملکی قبل از دادگاه

 1. بررسی و تحلیل اسناد و مدارک و سوابق پرونده.
 2. تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه حسب مورد.
 3. تقویم دادخواست یا لایه دفاعیه ضمن اعلام وکالت.
 4. تعیین وقت رسیدگی به دعوا و ابلاغ آن به وکلای محترم پرونده.

 مراحل طرح دعوای ملکی در دادگاه

 1. حضور در وقت رسیدگی و دفاع کتبی و شفاهی از پرونده.
 2. تقدیم لایحه های دفاعیه یا اعتراضیه به دعوا.
 3. تقاضای استعلام یا کارشناسی یا هرنوع خواسته دیگر از دادگاه محترم.
 4. اعتراض به نظریه کارشناسی یا جرح شهود و…
 5. صدور رای از دادگاه و ابلاغ آن به وکلاء محترم پرونده.

مراحل طرح دعوای ملکی بعد از صدور رای

 1. در صورتی که به ضرر موکل باشد: دادخواست تجدیدنظرخواهی به همراه لایحه دفاعیه مفصل بعد از بررسی اسناد استنادی دادگاه تنظیم و به دادگاه عالی تقدیم خواهد شد.
 2.  در صورتی که به نفع موکل باشد: در پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی محکوم علیه لایحه کامل و جامع جهت حفظ رای و حقوق موکل به دادگاه ، تقدیم خواهد شد.
 3. تعیین وقت نظارت یا رسیدگی و بررسی پرونده و صدور رای از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر
  ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خواهی به اصحاب دعوا یا وکلای محترم آن.

تذکر: در این مرحله نیز نیاز به اعلام وکالت و ابطال تمبر وکالتی مجدد می‌باشد.

 مرحله اجرای دعوای ملکی

 1. تقاضای تشکیل پرونده اجرا.
 2. ابلاغ اجراییه به محکوم علیه پرونده.
 3. اجرای رای توسط دادورز اجرا به همراه وکیل محکوم له.

تذکر: در این مرحله نیز وکیل محترم باید برای ورود به قسمت اجرای پرونده باید اعلام وکالت نماید.

از این که «بنیاد بین‌المللی حقوقی سنا» را برای مشاوره مشکل حقوقی خود انتخاب نموده‌اید، سپاسگزارم.

برای رزرو وقت مشاوره حضوری با وکلای متخصص سنا یکی از خط‌ های ذیل را شماره گیری کنید. بعد از ارتباط با مسئول مربوطه، وقت جلسه مشاوره حضوری و نشانی ذفتر اعلام خواهد شد.

شما ضمن دریافت پاسخ تمامی سوالات حقوقی خود، با راهکارهای قانونی طرح و دفاع مشکل حقوقی خود نیز آشنا خواهید شد.

لازم به یادآوری است:

 1. لطفا تمامی مدارک و اسناد خود را جهت مشاوره کامل به همراه داشته باشید.
 2. سوالات و مشکلات حقوقی خود را ترجیحا مکتوب کنید تا به همه آنها پاسخ داده شود.
 3. وقت مشاوره حضوری نیم ساعت و هزینه آن صدهزار تومان می باشد.
 4. لطفا برای احترام به حقوق خود و دیگران در وقت مقرر شده در دفتر حقوقی حاضر شوید.

شماره تماس دفتر وکالت:

۰۲۱۸۸۴۱۰۰۵۷۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸

“مهلت زمان رسیدگی به دعاوی ملکی” از نظر عرفی و رویه قضایی پرونده‌های ملکی که نیاز به ارجاع امر به کارشناسی ندارند یا موضوع آنها بحث و بررسی و اظهار نظر قضایی و تخصصی تخلفات نباشد.

در مهلت ۵ الی ۷ ماهه برای تصمیم گیری آنها زمان لازم است لیکن در خصوص پرونده‌هایی که نیاز به بررسی تخصصی موضوع و ارجاع امر به هیات‌های کارشناسی متعدد است به این زمان سه ماه نیز اضافه می‌شود تا دادگاه بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد.

لازم به یادآوری است:

* مهلت زمانی  فوق الذکر با توجه به عرف و رویه حاکم بوده و ممکن است به جهت تراکم کاری شعبه یا مجتمع قضایی متفاوت باشد.
* ارجاع امر به کارشناسی یا وجود ایرادات شکلی دعوا یا کامل نبودن تشریفات رسیدگی مسلماً در مهلت زمانی اعلام موثر خواهد بود.

3 پاسخ

 1. سلام شب بخیرعیدتون مبارک سوالم اینه پدرم قبل فوت ۲قطعه زمین کشاورزی داده بودواگذارنامهوهبه نامه برکل وراث برطبق همون هبه نامه هرکسی مشغول زراعت بودیم که برادربزرگمانو۲خواهربزرگمان اعتراض شکایت کردند ورای دادگاه محترم وتجدیدنظرمحترم هبه نامه قبول دانستندونوشته که زمینهایی که دارای سندهستندبه فرزندان خویش واگذارشده وزمینهایی که بدون سندهستندبه فرزندان خویش واگذاروهبه شده ۷هکتارزمین که۸سال کشت برداشت میکردم ۳سال پیش زن برادرم با۳پسرش زمین منوبه یکی ازدروغ گفتندزمین خودشان شراکتی بکارشبانه کاشته بودندکه من درتهران کارگری ساختمان سازی بودم بعدیکماه رفتم زمینم کسی کاشته جوسبزشده وازقهرغذب خدا میترسم شخم نزدم فهمیدم کاربرادرزادهام بهشون گفتم چرازمین منوکاشتیدشکایت میکنم جواب دادن کدوم قانون خودماقانونیم قانون چیه پسربزرگش گفت هرقلطی میخوای بکن من رفیق دارم همه ارگانها تودستشه شکایت کیفری تصرف عدوانی دادم وکیلم هم دکترپرتوی یکسال به جلسه هم نرفتنددادستان قراراناطء صادرنمودن شکایت حقوقی هم فقطدرهرجلسه یه مدرک میخواست فقط بهانه کارشناس محترم هم برطبق رای اولیه وشاهدین استشهادیه ها که ازسال ۱۳۴۰پدرم زمین کشت برداشت میکرده هبه نامه وازسوی متصرفان هیچ مدرکی ارایه ننمودن زمین مطعلق به من میدانه دوباره منابع طبیعی میاره ۲۴۰۰مترمنابع طبیعی تجدیدنظرهم میگه ولی برج ۳نه وکیلم خبرداره نه من کارشناس دیگرمیبرند داداستان نوشته هر۲قطعه زمینهایی که سندنداره مطعلق بنیادعلوی میگه لطفا راهنماییم کنیدممنون میشم هزینه هم باشه جبران میکنم
  شرمنده رییس قبل هم ازاین دادرس حساب میبردبه من گفت مرحوم حاجی همه چیزخودش تقسیم کرده هبه نامه نوشته من هم برطبق اون رای قطعی دادم ولی نمیدانم اینادنبال چی هستند

 2. سلام قولنامه معامله زمین شمال نوشته شده است ومن وخانواده امضا کرده ایم ….احتیاج به مشاوره داریم …میخواستم اگر فردا وقت داشته باشید قولنامه را بیارم..یا ارسال کنم خدمتون که مطالعه کنید…خیلی اورژانس است…
  حق مشاوره شما چقدر میباشد
  و اگر احتیاج به حضور شما در جلسه برای عقد قرار داد جدید
  چقدر می باشد
  ٠٩٩٢۶۵۶۵٠٣٧

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *