۸۸۴۱۰۰۵۷ – ۰۲۱

خلع‌ ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه تقاضای رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می‌کند برای راهنمای بیشتر در خصوص این دعوا ابتدا از وکیل متخصص ملکی اقدام به مشاوره نمایید برای اینکار از طریق تماس با شماره ۰۲۱۸۸۴۱۰۰۵۷ اقدام نمایید.

چه زمانی دعوای خلع ید قابل طرح است

مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف:

اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یعنی سند مالکیت رسمی داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد بنابراین باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند. تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نمایدچرا که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در این‌صورت دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته.

و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد یعنی خواهان باید به موجب سند رسمی مالکیت خودش را ثابت نماید چون در دعوای خلع ید وجود سند مالکیت دلیل بر تصرف مالک به مال می باشد.

و اگر مالک از طریق مبایعه نامه اقدام به خرید ملک نماید باید ابتدا نسبت به اثبات مالکیت خود نماید و بعدا به موجب رای دادگاه با اثبات مالکیت نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید

اخراج از ملک

تصرف غیرقانونی (غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا:

 تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم‌مقام وی باشد یعنی متصرف باید مال را از تصرف شخص مالک خارج نماید و مالک از دسترسی به ملک خودش محروم بماند.

در صورتی که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» نباشد طرح دعوای خلع‌ ید مواجه با ایراد قانونی است.

غیرمنقول بودن موضوع دعوا:

باید موضوع دعوا خلع‌ ید از اموال غیرمنقول باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده ۱۲ ق.م. مقرر می‌دارد:

«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به‌ واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود»

یعنی باید موضوع دعوای خلع‌ ید اموال غیرمنقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند نه اموال منقولی چون ماشین و قایق و چون این دعوا غیر منقول است خواهان دعوا می تواند در محل وقوع ملک خودش دعوای خودش را مطرح نماید.

خلع ید از ملک مشاع

 خلع‌ ید در ملک مشاع: در مواردی که حکم خلع‌ ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مقررات املاک مشاعی عمدتاً در مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبودن اذن، متصرف ضامن است.

بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع‌ ید در ملک مشاعی هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

البته باید به یاد داشته باشیم مالکیت طلق خواهان بر موضوع دعوا شرط اقامه دعوا نیست بلکه مالکین مشاعی نیز می تواند علیه همدیگر دعوای خلع ید طرح نمایند همانطوری که ماده ۴۳ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر می‌دارد:

«در مواردی که حکم خلع‌ ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود و هیچ کس حق استفاده از ملک را نخواهند داشت.

ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

خلع ید با سند عادی

با توجه به رویه قضایی برای طرح دعوای خلع ید مالک ملک باید به موجب سند رسمی مالکیت دعوای خلع ید را مطرح نماید ولی اگر مالکیت شخص به موجب سند عادی و یا به موجب مبایعه نامه باشد.

در این صورت باید دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت بهمراه خلع ید تنظیم و به دادگاه مطرح نمود چون خلع ید فرع بر مالکیت می باشد لذا به موجب اثبات مالکیت خلع ید نیز رسیدگی میشود.

همچنین می توان تمام ایامی که شخص متصرف ملک فوق را غصب نموده است حتی اجرت المثل نیز مطالبه نمود که قاضی همزمان به تمامی این دعاوی با توجه به اینکه منشاء این دعاوی مرتبط می باشند قابل رسیدگی می باشد.

تصرف ملک ورثه ای توسط یکی از وراث

 تصرف ملک در صورتی که یکی از ورثه نسبت به تصرف مال ورثه ای نماید سایر ورثه می توانند به طرفیت این ورثه طرح دعوا نمایند در این موارد چون سایر ورثه نمی توانند به سابقه تصرف خودشان استناد کرده و اقدام به رفع تصرف عدوانی نمایند.

در این موارد چاره نهایی این است که وراث باید ابتدا از طریق شورای حل اختلاف اقدام به انحصار وراثت کرده و با اثبات وراثت نسبت به ترکه می توان به طرفیت ورثه متصرف دعوای خلع ید مطرح نمود و درخواست اخراج از ملک را مطرح نمود.

دریافت اجرت المثل زمان تصرف

 اجرت المثل در صورتی که متصرف در ملک مورد تصرف ورود کرده و این ملک را غصب کند در این موارد مالک می تواند به میزانی که غاصب در ملک بوده را از طریق درخواست کارشناسی از طریق دادگاه اقدام به تعیین میزان اجرت المثل کرده و از شخص غاصب بگیرد.

که این مورد در زمانی است مالک این حق را از دادگاه نخواهد دادگاه خودش اقدام به مطالبه این حق نمی کند.

دعوای خلع ید

تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

 دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوندوآن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است.

لیکن دعوای خلع ید،تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و رفع تصرفات وی را از دادگاه تقاضا می‌کند.

اما دعوای رفع تصرف عدوانی، ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول (اعماز مشروع یا نامشروع و اعماز اینکه مالک باشد یا نباشد)مبنی بر اینکه خوانده جدیداً به‌صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق ویرا خواستار می‌شود.

تفاوت در ارکان دو دعوا

 ارکان دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی هردو دارای ارکان منحصر به فرد و مربوط به خود هستند که باید ادله تشکیل‌دهنده هر دو دعوا توسط متقاضیان آن‌ها به دادگاه ارائه و توسط محکمه محرز گردد.

ارکان دعوای خلع ید عبارت‌اند از:

 1. اثبات مالکیت خواهان
 2. اثبات تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده
 3. اثبات تصرف غیرقانونی بر مال غیرمنقول.

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی

 1. اثبات سبق تصرف خواهان؛
 2. اثبات لحوق تصرفاتخوانده
 3. اثبات غیرقابل قانونی بودن تصرفات خوانده.

بنابراین در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست و اثبات سبق تصرف خواهان کفایت می‌کند.

و از سوی دیگرصرف اثبات و احراز تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده در دعوای خلع‌ ید کافی است؛اما در دعوای رفع تصرف عدوانی،لحوق تصرفات غیرقانونی خوانده بایدثابت و احراز گردد.

این مطلب را از دست ندهید:الزام به تنظیم سند رسمی ملک

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

دعوای خلع‌ ید در آراء وحدت 

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون به‌موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست،از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی استکه غاصبیت ید متصرف به‌عنوان مالکیت با سبق تصرف به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات است.

این رأی به‌موجب ماده واحده مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام‌خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به‌موجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه ۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده ۲۰۲ اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند.

مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده، ارسال دارد و در ماده ۵۲۴ اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده ۵۲۴ سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود.

حذف گردیده و با توجه به اینکه در شق ۸۰ ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند (ب) این ماده آراء صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کلی مندرج در بند (ب) می‌باشد.

تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود؛

بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام‌خواسته صالح تشخیص داده است ارسال گردد.

این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

خلع ید از ناحیه وراث متوفی

خلع ید از ناحیه وراث

 خلع ید درحالت اول؛ این است که شما خریدار ملکی هستید ولی فروشنده فوت کرده و الان ملک در ید ورثه خرید هست لیکن آنها حاضر به تحویل و تسلیم ملک شما نیست در این صورت شما می توانید دعوایی مبنی بر اثبات مالکیت و خلع ید علیه وراث تنظیم کنید.

اگر مبایعه نامه‌ای دارید و سند هنوز به نام شما تنظیم نشده می توانید تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل ملک علیه وراث دادخواست بدهید در این خصوص از کتاب « دعوای خلع ید در رویه دادگاهها » به قلم آقای مهدی زینالی استفاده فرمایید.

خلع ید درحالت دوم : زمانی است که شما به عنوان ورثه خریدار در یک مبایعه نامه هستید بعد از اینکه مورث شما ملکی را خریداری نموده است فوت کرده است. شما می توانید به نسبت سهام تان از مالکی که ملک را فروخته است تقاضای الزام به تنظیم سند نماید.
به عبارت دیگر هر یک از وراث می توانند به نسبت سهام خود از دادگاه تقاضای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع را بخواهید.

حالت سوم؛ مربوط به زمانی است که شما یکی از وراث ملک موروثی هستید ولی بعضی از وراث ملک را متصرف و حاضر به رفع تصرف از آن نیستند یا شخصیا از آن استفاده می کنند.

و اجازه ورود شما را به آن نمی دهند در این حالت شما باید « دعوای خلع ید » علیه متصرف مطرح کنید البته اگر تصرفات ورثه مدت دار بوده است بهتر است همراه با دعوای خلع ید کتاب دعوای اجرت المثل نیز مطرح کنید.

تماس-با-گروه-وکلای-سنادادخواست دعوای خلع ید و اجرت المثل

مشخصات نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامتشهر – خیابان -کوچه – شماره –
خواهان          
خوانده          
وکیل          
تعیین خواسته تقاضای خلع ید از پلاک ثبتی ………. مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ نسخه مصدق سند مالکیت ۲٫ استعلام ثبتی ۳٫ معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم مجتمع قضائی «‌نام شهرستان محل وقوع ملک»

باسلام احتراماً به استحضارمی‌رساند:

به‌موجب سند مالکیت شماره … پلاک ثبتی…/ بخش  «شماره ونام شهرستان»  واقع در نشانی… متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با مراجعات مکرر در جهت متعاقد نمودن خوانده/خواندگان از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نماید؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان پلاک ثبتی فوق‌الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی استدعا می‌شود.عند‌الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

 طرح دعوای خلع‌ ید به همراه تصرف عدوانی

پرسش: آیا با طرح دعوای خلع‌ ید به استناد مالکیت، دادسرا می‌تواند به دعوای تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه؟

اقامه دعوای ماهوی راجع به مالکیت و خلع‌ ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی نیست؛زیرا در دعوای تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی‌شود

و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده ۱۰ قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضاء مهلت قانونی رسیدگی می‌شود و این حکم تأثیری در ماهیت قضیه ندارد.

این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تأثیر حکم صادره در یکی از آن‌ها در دیگری قابل درک است از مفهوم ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است؛

زیرا منطوق آن ماده این است که در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوا طبق این قانون همین دعوا را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید.

دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوای طرح شده در دادگاه همین دعوا نباشد بلکه مغایر آن باشد (که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود.

قوانین و مقررات خلع ید

‌تبصره ۱رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

‌تبصره ۲‌ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی ‌می‌تواند تقاضای خلع‌ ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

‌ماده ۶۹۱ هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۰ هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد

یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید

به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.تماس-با-گروه-وکلای-سنا

15 پاسخ

 1. باسلام.لطفا چگونگی ارسال تصویر سند مالکیت جمهوری اسلامی را نیز در سایتتان محیا نمایید.

 2. نظرم بیشتر درخواست ارسال تصویر اسناد ماکیت قطعی جمهوری اسلامی ست!که در تصرف بوده وهست!

 3. با سلام. در همسایگی ما خانواده ای هستن که شروع به ساخت کاملا غیر قانونی طبقه دوم طی کردن.اونم با جوش دادن آهن و پروفیل و ورق گالوانیزه.حیاط رو هم طاق زدن و تیر آهن هاشون و انداختن رو دیوار ما.ما اعتراض کردیم و گفتیم این دیوار تو ملکیت ماست.من استعلام از دفتر ثبت اسناد و املاک گرفتم و بهم گفتن اگه ابعاد ملکتون تو سند جوری که پشت به پشت دیوار دقیق مثل قدیم ذکر شده باشه یعنی دیوار در ملکیت شماست و ب شهرداری اعلام کنین ساخت و ساز غیر مجاز و میان تخریب میکنن.اما الان ۲۰ روزه هیچ اقدامی نشده. خوندس.در ضمن صاحب اولی این ملک که عموی بنده بوده به تازگی یک اقرار نامه محضری به ما داده و عنوان کرده و گفته دیوار و ستون ها مال پدر بنده است و من هیچ حقی نسبت به اون دیوار ندارم و از سمت ملک خودم هیچ ستون و دیواری کار نکردم از اول.الانم میگن برین شورای حل اختلاف.اما میدونم اونجا و هم تو ناحیه منطقه آشنا دارن.لطفا راهنمایی کنید چجوری میتونم اقدام کنم تا تخریب کنن ساخت و ساز غیر مجازشون رو و تصرفات دیوار رو هم بردارن.ممنون میشم

 4. با سلام و وقت بخیر
  بنده سه سال گذشته باغی رو خریداری کردم با سند الان تبدیل به ویلا شده و قیمتش چندین برابر البته تورم هم از یک طرف
  الان فروشنده برای من مزاحمت ایجاد می‌کنه که من اون موقع نفهمیدم و باشکایت های بی نتیجه و ایجاد اختلال در فروش باعث مشکلاتی برای من شده میخواستم بدونم میشه خسارت این مدت که مانع فروش و فراری دادن مشتری ها میشه رو گرفت ممنونم

  1. سلام: می توانید بابت ایجاد مزاحمت های وارده از این فرد شکایت نمایید و از طریق داگاه اقدام به رفع مزاحمت از این فرد را درخواست نمایید

 5. زمینی را با شراکت فرد دیگری خریده ام اما شریکم با سو استفاده از اعتماد من اسم من را در قولنامه ذکر نکرده والان زمین را فروخته آیا میتوانم زمین را پس بگیرم(اقرارخود شریک و شهادت فروشنده زمین وچند نفر دیگر)؟

 6. سلام و شب بخیر
  میخواستم سوال کنم مادرم جزو یکی از وراث خانه پدری هستند اما برادر و خواهر وی نمی خواهند سهم آن را بدهند از طرفی برگه انحصار وراثت نیز دارد .اما منزل مسکونی که در یک روستا در شمال است سند ندارد و یا حد اقل به ما نشان نمی دهند.میخواستم راهنمایی بفرمایید می توان در خواست خلع ید کرد؟

  1. سلام: برای خلع ید با سند مالکیتی وجود داشته باشد باید بر اساس برگه انحصار وراثت از دادگاه در خواست تقسیم ترکه نمایند.

 7. سلام
  مشاور املاک باغ بنده را بدون مدارک فروخت به دیگری وبنده که مالک بودم به یکسال زندان انداخت وپس از ۵ سال بنده در دادگاه ثابت کردم و رای گرفتم که مالک بنده هستم حال من هم از مشاوراملاک وهم ازخریدار وهم از فروشنده وهم از زن فروشنده به عنوان صلح کنند چطور می توانم به اشد مجازات از این حیله گران شکایت کنم ممنون از شما

 8. سلام با احترام
  یک خانه قدیمی در روستا برای پدربزرگم است که ۷۰سال پیش مهاجرت کردن به شهر پدربزرگم قبل از پدرم فوت کردن چند وقت پیش عموم بدون اطلاع وراث خانه قدیمی را خراب کرده و ساختمان جدید ساخته و تصرف کرده درضمن گواهی انحصاروراثت پدربزگم و پدرم را گرفتیم الان چه اقدامی انجام بدهم خواهشمند راهنمایی کنید با تشکر

 9. سلام با احترام
  یک خانه قدیمی بدون هیچ مدرکی در روستا برای پدربزرگم است که ۷۰سال پیش مهاجرت کردن به شهر پدربزرگم قبل از پدرم فوت کردن چند وقت پیش عموم بدون اطلاع وراث خانه قدیمی را خراب کرده و ساختمان جدید ساخته و تصرف کرده درضمن گواهی انحصاروراثت پدربزگم و پدرم را گرفتیم الان چه اقدامی انجام بدهم خواهشمند راهنمایی کنید با تشکر

 10. سلام مادرم قبل از فوت طلا و جواهراتش رو به برادرم سپرد حال بعد از فوت بدون اذن وراث برده فروخته از چه راهی میتوانم اقدام قانونی بکنم؟

  1. سلام
   شما باید اثبات کنید که دست ایشان امانت بوده در صورت اثبات این موضوع ایشان باید یاد خود طلا و جواهرات و یا مبلغ عرفی را برگردانند.
   البته در ضورت امین بود برادرتان در این موضوع میتوانید به جرم حیانت در امانت علیه ایشان شکایت طرح کنید.

 11. سلام ملک مشاعی که قابل افراز نیست توسط دادگاه به درخواست یکی از شرکا به مزایده گذاشته شده ، این ملک پرونده کمیسیون ۱۰۰ و اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری در جریان دارد آیا با این دلیل امکان توقف مزایده وجود دارد؟ طبق چه ماده ای ؟ متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *