دفاع از اتهام انتسابی توهین و افترا

دفاع از اتهام انتسابی

توهین از مواردی است که شاید همه روزه در زندگی روزمره افراد بشنوند چه نسبت به خود یا نسبت به دیگران.

توهین جرم به شمار می آید که طبق قانون قبل از سال ۹۹ دارای مجازاتی خاص و در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات آن تغییر کرد در ادامه مفصلا به آن خواهیم پرداخت.

در حال حاضر می خواهیم به این امر بپردازیم که اگر به اتهام توهین احضار شدیم در دادگاه چگونه از خود دفاع کنیم و چگونه استدلال کنیم که گناه کار نیستیم و توهینی از طرف کسی رخ نداده است.

جرم بودن توهین به این نحو است که باید فعلی انجام شود و عدم انجام یک فعل حتی اگر فرد ناراحت شود و به نوعی به او بربخورد توهین محسوب نمی شود.

اگر به اتهام توهین احضار شده اید می توان ثابت کرد که گرچه نوع صحبت من در حالت عصبانیت بوده است اما توهینی شکل نگرفته و صرف عصبانیت توهین محسوب نمی شود.

یا اینکه می توان اینگونه دفاع کرد که در عرف شهر زندگی ایشان این نوع گفتار و رفتار توهین محسوب نمی شود. در ادامه به این موارد مفصلا خواهیم پرداخت.

دفاع در دادگاه به اتهام توهین

بسته به نوع شخصیت طرف مقابل برای صدق عنوان جرم توهین مصادیق، مختلف خواهد بود. به عبارتی طبقه اجتماعی در تعیین کردن این که فلان رفتار توهین است یا خیر تاثیر خواهد داشت.

دفاع در دادگاهاگر توهینی شکل گرفته از نظر شاکی ولی به خود این فرد اشاره ای نشده می توان به این امر استناد کرد که بنده در حرفی که زده ام روی صحبتم با یک گروه بوده و شخصی را در نظر نگرفته ام زیرا توهین به گروه جرم نمی باشد.

مگر آنکه بسیار جزئی باشد مثل اینکه توهین نسبت به هیئت مدیره فلان شرکت یا اعضای آن سازمان باشد.

توهین باید نسبت به فرد انسان صورت بگیرد و شخص حقوقی مخاطب توهین حتی اگر باشد جرم نخواهد بود؛ مگر آن که اشخاص آن شخص حقوقی را در نظر داشته باشد.

در توهین لازم است که شخص زنده باشد و توهین به مرده مگر به افرادی خاص مثل امام خمینی جرم نمی باشد.

البته لازم به ذکر است که نبش قبر نیز جرم می باشد که نوعی توهین به مرده هم محسوب می شود.

در نکته ای دیگر باید توجه کرد که توهین باید صریح باشد یعنی گفتار و رفتار را نمی توان حمل بر توهین کرد.

برای مثال اگر شخصی بلند مرتبه از کسی که مقام خاصی محسوب نمی شود سوالی کند و وی هم از باب خوار کردن وی پاسخ وی را ندهد نمی توان گفت جرم توهین محسوب می شود.

اگر توهین انجام شده شدید و در قالب قذف باشد (قذف به معنای نسبت زنا و یا لواط دادن به کسی است) و فرد طرف مقابل هم رفتار متقابل انجام دهد و همان گونه جواب وی را بدهد حد قذف ساقط خواهد شد. البته قدف هم ماهیت توهین را دارد.

لذا در دادگاه می توان با اثبات اینکه قذف بنده در پاسخ به قذف طرف مقابل بوده می توان از مجازات معاف شد.

اما اگر نوع توهین مثل قذف نباشد و هرچه باشد غیر از قذف باید گفت حتی اگر توهین در جواب توهین باشد بازهم جرم است.

البته برخی معتقدند که اگر فحش و توهین در جواب توهین باشد جزم نیست.

لذا می توان به این امر هم استناد کرد برای دفاع چون ممکن است نظر قاضی طبق نظر اخیر باشد.

اما اگر توهین علت و دلیل شرافتمندانه داشته باشد مثل اینکه کسی در مقام آزار ناموس کسی بر بیاید و طرف مقابل هم با توهین وی را از خود رد کند به نظر می رسد با تفسیر عادلانه جرمی محقق نشده است حتی می توان گفت که فرد در حالت اکراه انجام داده است.

پس می توان در دادگاه برای برائت یافتن از این موارد برای دفاع استفاده شود. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که توهین کننده باید آگاه به این امر توهین باشد.

برای مثال نشان دادن حرکات دست یا برخی از اشارات ممکن است در عرف توهین کننده توهین به شمار نیاید. لذا این را می توان در دادگاه مطرح کرد که هیچ قصدی برای توهین وجود نداشته است.

دفاع در دادگاه

تفاوت بین توهین و افترا در چیست؟

در توهین بحث خوار کردن و حقیر کردن کسی با الفاظ یا رفتار ناپسند مطرح است. در توهین ما به کسی نسبت جرمی نمی دهیم فقط رفتار و گفتار به گونه ای است که شخصیت طرف مقابل پایین می آید.

حتی اگر جرمی نسبت بدهیم اما آن نسبت دادن واضح نباشد افترا نیست و توهین محسوب نمی شود مثل اینکه به فرد بگوید:

دزد، جنایتکار و موارد دیگر…

توهین و افترادر افترا بحث فرق می کند زیرا ما فردی را متهم به انجام جرمی می کنیم.

افترا ممکن است قولی یا زبانی باشد و یا ممکن است عملی باشد. افترای قولی مثل اینکه اختلاس یک سازمان را به مدیر آن نسبت بدهیم، یا اینکه پس از اینکه خانه را دزد زده کسی را متهم به دزدی کنیم و نتوانیم آن را اثبات کنیم.

اما مورد دیگر افترای عملی است مثل اینکه فرد در ماشین دیگری مواد جایگذاری می کند تا به جرم حمل مواد مخدر وی گرفتار شود.

مجازات توهین ساده طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات:

توهین سادهتوهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات جزای نقدی درجه شش (بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) خواهد بود.

قبل از تصویب این قانون مجازات توهین، شلاق یا جزای نقدی بوده که در حال حاضر مجازات شلاق از جرم توهین حذف شده و فرد توهین کننده طبق قانون جدید در صورت محکومیت فقط به جزای نقدی محکوم خواهد شد ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان.


بیشتر بخوانید: مجازات و حکم توهین به کارمند دولت


مجازات توهین به کارکنان دولت طبق قانون جدید

طبق ماده ۶۰۹ ق‌.م.ا بخش تعزیرات:

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و ‌شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به یک ماه و نیم تا ۳ ماه (طبق قانون جدید) حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای ‌نقدی محکوم می‌شود.

مجازات این جرم طبق قانون جدید به یک ماه و نیم تا ۳ ماه حبس تغییر یافته که قبلا ۳ ماه تا ۶ ماه حبس بود.

در هر حال فرد توهین کننده در این مورد حبس نخواهد شد و به مجازات های جایگزین در صورت داشتن شرایطی محکوم می شود.

 

مجازات توهین به کارکنان دولت

نتیجه گیری

توهین به معنای سخیف کردن و تحقیر کردن دیگران است با الفاظ و رفتار. در توهین لازم است شخص معینی در نظر باشد و آن شخص حقیقی و زنده باشد.

درباره مردگان جرم توهین صدق نمی کند مگر آنکه به شکلی باشد که توهین با بازماندگان محسوب شود که غالبا ممکن است چنین باشد.

جزم توهین دیگر مجازات شلاق نخواهد داشت و مجازات آن تنها ۲ تا ۸ میلیون تومان به صلاحدید قاضی است.

در این مقاله مواردی را که درباره توهین لازم بود توضیح دادیم که فرد می تواند به عنوان متهم یا شاکی از آن استفاده کند.

سوالات متداول

مجازات توهین در قانون جدید چگونه است؟

در قانون جدید مجازات جرم توهین فقط جزای نقدی است و شلاق برای آن که قبلا بوده حذف شده است.

جواب توهین را با توهین دادن یا جواب فحش را با فحش دادن جرم است؟

عده ای معتقدند که در توهین فرقی نمی کند که در پاسخ به توهین باشد یا نه از ابتدا توهین کرده باشد در هر حال جرم توهین شکل گرفته اما عده ای معتقدند در اینجا جرمی شکل نخواهد گرفت. که نظر اول مطابق قانون است

در دادگاه برابر اتهام توهین چگونه از خود دفاع کنم؟

ممکن است پرونده و کیس شما دارای جزئیاتی باشد که مواردی مختصر را برای دفاع در دادگاه در بالا اشاره کردیم که می توانید ملاحظه کنید.