دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی از دعاوی سه گانه تصرف است که این دعاوی بر اساس نوع  تصرف که سه قسم (دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای رفع ممانعت از حق) را شامل می‌شوند زمانی طرح می‌شوند.

که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن و در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات جزاً یا کلاً گرفته یا مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید بدون اینکه اذن یا اجازه‌ ای از سوی متصرف داشته باشد.

به جهت اهمیت دعاوی تصرف که ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه دارند مقنن برای رفع این حالت و اعاده وضع به حال سابق علاوه بر مقررات عمومی از جمله آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات قوانین خاصی همانند قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ را تصویب نموده است که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

قانون گذار به خاطر اهم شمردن موضوع دعوای تصرف عدوانی دو راهکار (حقوقی کیفری) برای رفع حالت تصرف عدوانی پیش بینی کرده است که به توضیح هر دو خواهیم پرداخت.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

تفاوت دعوی تصرف عدوانی که به صورت حقوقی شخص خواهان باید سابقه تصرف خودش را اثبات نماید و نیازی نیست که اثبات مالکیت نمایید در این موارد خواهان صرفا با سابقه تصرف خودش اقامه دعوا می کند.

ولی دعوای تصرف عدوان کیفری مالک باید مالکیت خودش را اعلام کند و با عنوان مالک اقدام به شکایت کیفری نماید.

و تفاوت این که مالکیت در کدام نوع تصرف شرط است بسته به اینکه وکیل متخصص این قضیه باشد برای آشنایی و کمک با وکیل متخصص از گروه وکلای سنا راهنمایی و مشاوره نمایید برای اینکار کافیست باشماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ تماس بگیرید.

هزینه وکیل برای گرفتن حکم تخلیه

 هزینه وکیل دعوای تصرف عدوانی بر اساس قانون شورای حل اختلاف که تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد به جز سرقفلی و حق و کسب و پیشه و هزینه آن هم به اصطلاح کمتر از دادگاه می باشد ولی هزینه این وکیل نیز طبق تعرفه بوده.

و صرفا با توافق طرفین می باشد و برای آگاهی از میزان هزینه وکیل در ابتدا باید با وکیل صحبت کرد.

زیرا هزینه های هر وکیلی با وکلای دیگه متفاوت می باشد بر اینکار می توانید از طریق گروه وکلای سنا با وکلای متخصص اعلام هزینه ی را جویا شوید.

تفاوت رفع تصرف و خلع ید

 تفاوت تصرف عدوانی با خلع ید، مالکیت می باشد یعنی در تصرف عدوانی متصرف قبلی با استناد به تصرف خودش  طرح دعوا می کند و در حالی که در خلع ید مالک با سند مالکحیت باید اقامه دعوا کند.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

 تصرف عدوانی در ملک مشاع در صورتی است  که یک ملک مشاعی باشد در این موارد اگر یکی از شرکای مال مشاع نسبت به تصرف ملک مشاعی اقدام نمایند.

در این موارد سایر شرکا می توانند به سابقه تصرف خود استناد کنند و نسبت به رفع تصرف عدوانی اقدام نموده و درخواست اعاده به وضع سابق نمایند ولی در صورت رفع تصرف از کل مال رفع تصرف خواهد شد.

پرسش:

چنانچه در پرونده‌ای خواهان رفع تصرف عدوانی فقط مالک مشاعی ملک باشد و حکم بر نفع وی صادر شود اجرای چنین حکمی به چه صورت امکان‌پذیر است؟

هرچند در دعوای تصرف عدوانی مسئله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوی صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است

لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع‌ ید از ملک مشاع یا رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه خواهد بود.

دعوای حقوقی تصرف عدوانی

 تصرف عدوانی :در این نوع دعوا مقنن به متصرف قبلی ملک که ثالثی عدواناً از تصرف وی خارج شده حق داده است.

که بدون نیاز به اثبات مالکیت یا احراز ذی نفعی یا قائم مقامی در ملک صرفاً با اثبات تصرفات قبلی خود با رعایت تشریفات ملک خود را پس بگیرد یعنی مقنن با این تشریفات حمایت متصرف را تدارک دیده است.

تصرف عدوانی

ارکان دعوای تصرف عدوانی

 ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارتست از « ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

براساس این تعریف در دعوای تصرف عدوانی باید شرایط ذیل اثبات گردد.

اولاً : سبق تصرف خواهان: یعنی باید خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابث نماید ولی لازم نیست مالکیت یا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند

ثانیاً: لحوق تصرف خوانده: موخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نیز باید از سوی خواهان پرونده اثبات شود به عبارتی تصرفات خوانده باید بعد از تصرفات خواهان باشد.

ثالثاً: عدوانی بودن تصرفات خوانده: باید تصرفات خوانده دعوا، عداونی یعنی برخلاف حکم قانون یا اذن و اجازه خواهان یا قائم مقام یا وکیل وی باشد.

در صورتی که با اذن و اجازه خواهان ، خوانده متصرف ملک شود، لیکن بعد از رجوع از اذن توسط خواهان پرونده، خوانده از ملک رفع تصرف بنماید طرح دعوای رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود.

رابعاً: موضوع تصرف مال غیر منقول باشد:

به صراحت ماده ۱۵۸ ق.آ.م موضوع این نوع دعاوی باید مال غیرمنقول باشد در تعریف مال غیر منقول ماده ۱۲ق .م مقرر داشته است

« مال غیرمَنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. »

بنابراین زمانی که موضوع تصرف ، اموال منقول مثل ماشین یا هرچیزی که مطابق قانون به موجب مواد ۱۹ الی ۲۲ جزء اموال منقول محسوب می‌شوند باشند طراح دعوای تصرف عداونی براساس ماده ۱۵۸ ق.ا.م امکان نخواهد داشت.

دعوای تصرف عداونی در قانون خاص

در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عداونی مصوب ۱۳۵۲ دعوای تصرف عدوانی دعوایی می‌باشد که شخص مال غیر منقول را در تصرف داشته باشد ثالثی بدون اذن و اجازه و رضایت متصرف سابق ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد.

دعاوی تصرف در اموال مشترک

خوشبختانه مقنن درخصوص اموال مشترک دعاوی تصرف را بدین شکل پذیرفته است:

«در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود.

حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.»

حتی پا را فراتر گذاشته این گونه دعاوی را نسبت به خدمات و لوازمی که به نوعی مورد استفاده در مجتمع‌ های آپارتمانی (جزء مشاعات) می‎‌باشد را بدین شرح تنفیذ نموده است:

«دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن‌ها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد.

مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوطه چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.»

تصرف عدوانی

مقایسه تصرف دعوای عدوانی با تخلیه ید

آنچه باعث تفاوت و تفکیک این تصرف عدوانی با تخلیه ید می‌شود، نحوه تصرف و ادامه آنها در این دو دعوا می‌باشد، چرا که در دعوای تخلیه:

 اولاً: تصرفات خوانده ابتدا عدوانی نبوده بلکه تابع توافق قراردادی (استیجاری) بوده است،

 ثانیاً: با وجود مضی مدت توافق شده و درخواست خواهان، خوانده تصرف خود را ادامه می‌دهد هرچند اختلافی در مالکیت یا ذی سمت بودن خواهان نیست در حالی که در دعوای تصرف عدوانی:

نمونه دادخواست دعوای تصرف عدوانی

دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان              
خوانده              
وکیل              
خواسته یا موضوع تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا مقوم به……. ریال و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به……….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می رساند،

به موجب سند مالکیت شماره……..، ……………..دانگ پلاک ثبتی…………../………… بخش ……………. واقع در…………….. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند؛

فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ………….. لغایت صدور حکم به میزان ……………… ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست .

عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

ضمناً نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مور مدنی و اجرای فوری آن نیز تقاضا می گردد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع  

وکیل متخصص ملکی

دعوای تصرف عدوانی یک دعوای ملکی بوده و از جمله دعاوی غیر منقول می باشد که این دعاوی خارج از نوبت توسط دادگاه رسیدگی می شود وکیل متخصص تصرف عدوانی بر اساس تجربه و تبحر خود می تواند.

براساس نحوه تنظیم دادخواست و یا لایحه دفاعیه نتیجه دعوا را مشخص میکند لذا باید ابتدا قبل از اقدام به طرح دعوا حتما باید با وکیل مشاوره و راهنمایی بگیرید برای اینکار کافیست به شماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ اقدام به مشاوره تلفنی و یا حضوری نمایید.

12 پاسخ

  1. شرکت تعاونی ب جهت مسکن متقاضیان زمینی به مساحت ۲۲هزارمترمربع خریداری نموده وپس از توافق باشهرداری برابر طرح جامع شهری وتاکید شهرداری مبادرت به پیاده نمودن نقشه وقطعات جهت واگذاری به متقاضیان نموده لازم به توضیح است که زمین مورد نظر وزمینهای مجاور واطراف قبلا کشاورزی بوده وسالیان سال است که کشتی در آن انجام نمیشوداصافه براین که زمین تعاونی تغییر کاربری داده وتبدیل به مسکونی گردیدهمشکلی که الان پیش آمده معبری خیابان دسترسی به قسمتی ارقطعات واگذارشده مالک زمین مجاور زمین‌های تعاونی مدعی شده که زمین من غصب شده وعنوان تصرف عدوانی شکایت نموده درنقشه هوایی که دراختیار تعاونی موجوده هیچگونه دخل وتصرفی انجام نگرفته لیکن درطرح جامع شهری درمعبریا به عبارتی که خیابان میباشدچیزی حدود ۳۰ متر مربع است که اززمین مجاور درمعبرخیابان قرار گرفته آیا این کار تعاونی تصرف عدوانی محسوب میگردد

 1. سلام همسایه بنده دردادخواست قبلی خواسته قلع وقمع مستحدثات رانموده بودکه برابرنظربه کارشناس درداخل محدوده ملک هردوطرف هیچ نوع دخل وتصرف وتجاوزی مشاهده نشده وفقط درحریم کوچه بعلت قناس بودن ملک بشکل مثلتی ۱۵سانتیمترتجاوزملکی صورت گرفته که دادگاه بدوی وتجدیدنظررای به بیحقی خواهان راصادرنموده وقطعی شده اکنون مجدداهمان موضوع راباعنوان رفع تصرف عدوانی اقامه دعوی کرده درحالیکه به این موضوع قبلاباعنوان قلع وقمع مستحدثات رسیدگی شده آیاخواهان اینبارمیتواندبااین موضوع موفق شود

 2. سلام حیاط خلوت مجتمع که در اختیار یکی از واحد ها است ایا واحد مذکور میتونه تو ان قسمت داربست و سقف متحرک نصب کنه؟

  1. سلام
   در صورت جلب رضایت تمام مجتمع پاسخ مثبت است در غیر این صورت نمیتواند نصب کنیددر صورت نصب تمام هزینه ها برعهده خود شخص خواهد بود

 3. با سلام اینجانب مالک یک دانگ مشاعی از یک ملک هستم این ملک داری یک انباری است که چندین سال است تحت تصرف یک شریک دیگر است . بدلیل بروز اختلاف با شرکا تصمیم دارم که پارکینگ را از تصرف این شریک خارج کنم چه دادخواستی باید بدم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی؟
  متشکرم

  1. سلام شما باید دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کنید برای دادخواست خلع ید مالکیت مطرح میشود

 4. سلام با عرض خدا قوت وخسته نباشید حضور شما وکلای عزیز و محترم ضمن همراهی از سایت قشنگتون بنده به تجربیاتی که شما در اختیار کسانی که نیازمند به اینگونه کمکهای خیر خواهانه شما دارند از صمیم قلب کمال تشکر را دارم و از خداوند طول عمر بیشتری برای شما که خدمت گزاری به خلق می‌باشید را خواهانم برای بنده خیلی تا خیلی مفید بود بازم از تجربیات به روز شما دیدن میکنم یا حق

  1. انشعابات خصوصی در سند درج شده چطوری محسوب میشود در اجاره دادن ملک مشاع

   1. سلام منظور از انشعابات خصوصی انشعابات اصلی باشد به صورت اشتراکی برای آب نفری ولی برای سایر خدمات به صورت واحدی تقسیم بندی میشود.

  2. سلام از اینکه میتوانیم در این اوضاع اقتصادی خدمتی به مردمان ایران زمین ارائه کنیم واقعا خداوند متعال، سپاس گذاریم و از همراه تمام کاربران عزیز صمیمانه متشکریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *