مزایده ملک مشاعی

مزایده ملک مشاعی

اگر ملکی بین چند نفر مشترک باشد یعنی یک ملک دارای چند مالک باشد (مشاع) چه دلیل این شراکت ارث باشد یا هر چیز دیگری. می توانند نسبت به تقسیم آن بین خود توافق کنند؛ برای مثال خانه ای دو طبقه باشد و طرفین توافق کنند طبقه اول برای یک نفر و طبقه دوم برای دیگری باشد این توافق معتبر است‌. اما بحث ما در جایی خواهد بود که طرفین نتوانند توافق کنند و به نظر واحدی نرسند.

حال باید توسط اداره ثبت، سهم هر یک از طرفین مشخص شود و به او داده شود که به آن افراز میگویند اما گاهی ملک، قابل افراز نیست در اینجا است که دادگاه باید با درخواست شریک، دستور فروش ملک را بدهد و پول آن را بین طرفین تقسیم کند.

این فروش با مزایده به عمل می آید

علاوه بر این اطلاعات و آنچه در ادامه می آید توصیه می شود با وکیل متخصص ملکی در مسئله خود مشورت کنید تا از راه کار های موجود مطلع بشوید.

وکیل پایه یک دادگستریدرخواست افراز ملک مشاع

گفتیم که در ابتدا از طرف دادگاه، دستور فروش و یا مزایده مال داده نمی شود؛ بلکه اگر طرفین برای تقسیم مال بین خود، توافق نکنند؛ باید از اداره ثبت درخواست افراز را بخواهند.

افراز به معنای جدا کردن سهم مشترک و مشاع شرکا از یکدیگر در تقسیم مال به نسبت سهم آنان است

علت شراکتی بودن و مشترک بودن ملک و زمین ممکن است متفاوت باشد.

برای مثال دو نفر با هم پول گذاشته اند و زمین یا ملکی را خریده اند و یا این که زمینی به آنان ارث رسیده باشد.

درخواست افراز ملک مشاع

 • برای افراز ملک باید کجا برویم؟

باید دقت کرد که در این زمینه اگر ملک مورد نظر سند رسمی دارد و یا اینکه جریان ثبتی آن تمام شده است باید به اداره ثبت محلی مراجعه کنید که ملک در آنجا واقع است.

واحد ثبتی  نیز ملک را بعد از انجام تشریفات مخصوص خود افراز می کند یعنی سهم هریک را تعیین می کند.

اما اگر جریان ثبتی ملک به پایان نرسیده باشد یعنی عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و هنوز اختلافی وجود داشته باشد از دادگاه عمومی درخواست افراز به عمل می آید.

 • قابل افراز نبودن ملک

ملک ممکن است به دلایل گوناگون قابل جداسازی سهم شرکا و یا قابل افراز نباشد؛ در این صورت با گواهی مبنی بر عدم قابلیت افراز ملک که اداره ثبت یا دادگاه صادر می کند می توان از دادگاه، درخواست دستور فروش ملک را تقاضا کرد.

قابل افراز نبودن ملک

مزایده ملک مشاع

وقتی قابل افراز نبودن ملک مشخص شد با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم درخواست فروش ملک مشاع و پیوست کردن تمامی مدارک از قبیل گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه مربوطه فرستاده می شود.

دادگاه پس از رسیدن دادخواست، بدون تعیین وقت رسیدگی، دستور فروش ملک را صادر می کند و دادنامه را به بخش اجرای احکام ارسال می کند تا از طریق اجرای احکام ملک به مزایده گذاشته شود.

چه کسی باید درخواست فروش ملک را به دادگاه بدهد؟

هر یک از شرکا می تواند درخواست مزبور را تقاضا کند و لازم نیست همگی حاضر باشند و امضا کنند بلکه وجود یک نفر کافی است و آن یک نفر باید در دادخواست نام  همه شرکای دیگر را در بخش خوانده و خواندگان درج کند.

وکیل پایه یک دادگستریبه چه دادگاهی برای فروش ملک مشاع باید برویم؟

با توجه به ملک و شهر آن، دادگاهی که ملک در آنجا قرار دارد صالح است و باید در آنجا درخواست را تقدیم کرد.

برای مثال اگر ملک در شیراز است دادگاه شیراز صلاحیت رسیدگی دارد.

برای تنظیم دادخواست مزبور و مشاوره در این امر می توانید با وکلای متخصص گروه وکلای سنا مشاوره ها و راهنمایی های لازم را داشته باشید.

دادگاه برای فروش ملک مشاع

نحوه مزایده ملک مشاع

در بالا گفتیم که دادگاه بلافاصله بعد از دستور فروش، دادنامه را  به بخش اجرای احکام  ارسال می کند.

در اینجا دادورز اجرای احکام پس از ثبت و تشکیل پرونده، کارشناسی را برای تعیین و قیمت گذاری ملک مشخص می کند.

هر نظری  که کارشناس  ارائه کرد؛ توسط طرفین یعنی شرکا قابل اعتراض است؛ اگر طرفین اعتراضی نداشتند بخش اجرای احکام آگهی مزایده را منتشر می کند و روز و ساعت مشخصی را برای مزایده اعلام می کند.

اگر ملک به فروش برسد مامور اجرای پس از کسر هزینه ها سهم هر یک از شرکا را از پول ملک می دهد.

نکاتی درباره مزایده ملک مشاع

 • اگر دادگاه دستور فروش بدهد؛ باقی شرکا یا خواندگان نمی توانند به آن اعتراض کنند.
 • دادخواستی که یکی از شرکا به عنوان خواهان تقدیم می کند؛ باید اسامی تمام شرکای دیگر در آن درج شود و اگر ملک ورثه ای است باید اسامی تمام ورثه در آن درج شود.
 • اگر ملک مشاعی که درخواست دستور فروش آن شده توقیف شده باشد توسط طلبکاران دادگاه درخواست را قبول نمی کند.
 • همانطور که گفته شد دادگاه در صورتی دستور فروش می دهد که ملک غیر قابل افراز باشد.

نکاتی درباره مزایده ملک مشاع

هزینه مزایده ملک مشاع

هزینه هایی که در این راستا انجام می شود به جز هزینه های مربوط به اداره ثبت، یک مورد هزینه دادخواست یا درخواست فروش ملک مشاع است که چون درخواست غیر مالی است؛ هزینه آنچنانی نخواهد داشت.

اما اگر دادگاه، دستور فروش صادر کند و اجرای احکام کار را انجام دهد و ملک را به مزایده بگذارد هر آنچه ملک به فروش رفت یک بیستم آن (نیم عشر) توسط اجرای احکام کسر خواهد شد.

برخی معتقدند که هزینه اجرایی در اینجا اخذ نمی شود  چون دادگاه حکم صادر نمی کند و صرفا دستور می دهد اما ماده ۱۰ آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع به کسر هزینه های اجرایی اشاره کرده است.

وکیل پایه یک دادگستریقوانین مربوط به مزایده ملک مشاع

ماده ی ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷:

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

ماده ی ۹ آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع:

در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول، اقدام می کند.

ماده ی ۱۰ آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع:

وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه ی عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام، تقسیم خواهد شد.

قوانین مربوط به مزایده ملک مشاع

وکیل متخصص برای فروش ملک مشاع

برای پیگیری درخواست فروش ملک مشاع و تنظیم دادخواست مزبور می توانید از تجربه گروه وکلای سنا استفاده کنید.

همچنین می توانید از طرق مختلف آنلاین، حضوری و تلفنی با مشاوران و وکلای این حوزه مشورت نمائید.

بهترین ویژگی گروه وکلای سنا تخصصی و شاخه ای کار کردن در امر وکالت است، موضوعی که باعث تسلط و تمرکز بیشتر بر روی پرونده های شما می شود.

نتیجه گیری

دستور فروش ملک مشاع در جایی کاربرد دارد که یک ملک بین چند نفر مشترک است برای مثال به ارث رسیده است و آنان به توافقی درباره تقسیم مال بیت خودشان نمی رسند لذا ابتدا باید درخواست افراز را تقاضا کنند و در صورت قابل افراز نبودن از دادگاه تقاضای دستور فرو یا مزایده را بخواهند.

گروه وکلای سنا  در خصوص ملک مشاع و نحوه تقسیم آن و دادخواست های مرتبط و وکالت در این حوزه با یک تیم قوی و حرفه ای آماده همکاری با شما گرامیان  هستند

سوالات متداول

هزینه مزایده ملک مشاع چقدر است؟

در بالا گفته شد که هزینه آن در فروش و مزایده ملک یک بیستم قیمت آن خواهد بود که از  آن کسر می شود. برای مثال اگر ملک یک میلیارد فروش رود ۵۰ میلیون آن توسط اجرای احکام کسر می شود و مابقی بین شرکا تقسیم می شود.

شرایط مزایده ملک مشاع چیست؟

در بالا به این موارد اشاره شد به طور مختصر:

۱. غیر قابل افراز باشد.

۲.تمام شرکا طرف دعوا قرار گیرند.در غیر این صورت عدم استماع دعوا صادر میشود.

۳. ملک توقیف نباشد مثلا در رهن نباشد.

و موارد دیگر…

نحوه تنظیم دادخواست فروش ملک مشاع چگونه است؟

در این زمینه توصیه می شود با گروه وکلای سنا با شماره ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ تماس بگیرید و از وکلای ابن حوزه مشورت اخذ کنید یا تنظیم آن را به ایشان بسپارید.

49 پرسش و پاسخ ها

 • مرتضی

  12 اکتبر 2021 - 5:42 ق.ظ

  بسمه تعالی
  سلام علیکم :
  احتراماً به استحضار میرساند شهرداری درملک ما که پلاک ثبتی آن ۲۲۲۱ اصلی میباشد مترو احداث نموده با این توضیح که پلاک فوق ششدانگش ۴۶۰۰۰ هزار متر مربع میباشد وسهم ما از آن ۱۰۰ سهم مشاع از ۴۶۰۰۰ سهم ششدانگ ( یکصد متر مربع ) میباشد وششدانگ پلاک ۲۲۲۱ اصلی کلاً در تصرف شهرداری میباشد به انضمام ۳۵۰ هزارمتر مربع از پلاکهای دیگر هم توسط شهرداری تصرف شده ودر تصرف مترو میباشد ودرحال حاضر هیچ مقدار از پلاک ۲۲۲۱ اصلی درتصرف شخصی دیگری نمی باشد که نیاز به تقسیم نامه داشته باشد هم اکنون شهرداری میخواهد برای ملک مادری حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان پرداخت کند ولی ما درخواست پرداخت خسارت به قیمت عادله روز توسط شهرداری راداریم ضمناًملک ما دارای سند تک برگی کاداستری می باشد. مااین چطوری میشه شکایت کرد ازشهرداری گرفتم
  ماقیراز شما کسی رانداریم جوابدن اگرخداوند متعال را قبول دارید انجام بدهید ثواب میبرید
  باتشکر
  شماره تماس این هستش ۰۹۳۶۳۷۲۰۷۹۰ اسم اقای مرتضی

  • بهزاد زینالی

   19 اکتبر 2021 - 12:11 ب.ظ

   سلام: می توانید درخواست نمایید تا از طریق کارشناسی قیمت گذاری شود و در صورت عدم توجه شهرداری می توانید از طریق وکیل متخصص اقدام نماییدوبرای اینکار باشماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید.

 • مهدی

  12 نوامبر 2021 - 3:21 ب.ظ

  اون یک بیستم کسیر هزینه از قیمت فروش ملک برای پرونده هایی هست که به خاطر محکومیت مالک مالش به مزایده گذاشته بشه و نه برای درخواست فروش یک از شرکا مال مشاع، فروش ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا هیچ هزینه ای جز ثبت دادخواست نداره

  • بهزاد زینالی

   14 نوامبر 2021 - 2:38 ب.ظ

   سلام: با فروش هزینه مزایده کسر می شود.

 • محمد

  16 دسامبر 2021 - 6:38 ب.ظ

  سلام
  اگر مهریه خانم دو دانگ از خانه باشد، دادگاه در مزایده دو دانگ را به فروش می رساند یا کل ملک را؟

  • بهزاد زینالی

   19 دسامبر 2021 - 10:46 ق.ظ

   سلام: می تواند نسبت به دو دانگ ان اقدام نماید و فرد بدهکار می تواند خودش در مزایده شرکت کرده و اقدام به دریافت ان سهم نیز بکند و خودتان در مزایده شرکت نمایید در صورت توان از فروش به غیر امتناع نمایید.

   • یاشار

    23 جولای 2022 - 12:49 ق.ظ

    سلام ملکی که چهار دانگش سهم ماست و کلا رفته برا مزایده ما برای خرید باید همون نسبت به دو دانگ پول بدیم بخریم ؟

   • بهزاد زینالی

    23 جولای 2022 - 9:17 ق.ظ

    سلام:در صورتی که برای ملک خریدار پیدا نشده باشد می توانید سهم ۲ دانگ را خودتان بردارید

 • مهدی

  30 دسامبر 2021 - 12:59 ق.ظ

  در صورت عدم شرکت عیچ شخصی در مزایده چه اتفاقی می افتد؟

  • بهزاد زینالی

   5 ژانویه 2022 - 9:25 ق.ظ

   سلام» مزایده تجدید خواهد شد

 • زهرا

  9 ژانویه 2022 - 8:04 ب.ظ

  سلام. ۱۹ دی ۱۴۰۰ است. بخاطر تعطیلی مجتمعهای قضایی جلسات و … انجام نمیشود. سوال اول اینکه تا چند روز این وضع ادامه دارد که مراجعات بی ثمر میشود و کارهای معوق، که زمانش را به سختی تعیین کرده بودند، چه سرنوشتی پیدا میکنند؟

  در ضمن زمان مزایده ملک مشاع است و لطفا بفرمایید متقاضی خرید، باید چگونه یک دهم ارزش ملک را برای برنده شدن در مزایده پرداخت کند؟ تصور میکردم با کارت کشیدن است ولی گفتند چک بانکی است … اما در وجه چه کسی باشد تا اگر توافق نشد، قابل برگشت باشد؟

 • هدا

  26 ژانویه 2022 - 8:48 ب.ظ

  با سلام و‌خسته نباشید ، اول از هر چیزی خواستم تشکر کنم بخاطر سایت خوب و راهنمایی عالی. دوم سوال من این هست که : من و برادرم یک آپارتمان داریم که از والدین به ما ارث رسیده شریکی من ۲ دانگ و ایشان ۴ دانگ . بعد از جدایی خانم برادرم از ایشان ، این خانم بابت نفقه و اجرات المثل از دادگاه حدود نیم دانگ از شش دانگ بهشان رسیده و سند هم گرفتند! من تقاضای افراز دادم از ثبت و در جواب عدم افراز ملک را گرفتم . حالا برای دستور فروش میخواهم اقدام کنم ، چون این خانم حاضر به فروش نیست و یکجوری میخواهد اذیت بکنه .
  برای دستور فروش از دادگاه : ۱. باید ۱۰٪ از قیمت ملک پرداخت بشه؟! برای چی باید پرداخت بشه ؟! و آیا این مبلغ به کسی که در خواست فروش میکنه برگرداند میشه بعد از مزایده ؟!
  ۲. آیا هر کی می‌تواند سهم دیگری را در مزایده بخره ؟!

  ۳. هزینه های دیگه هم شامل اش میشه ؟!
  سپاسگزار میشم که جواب من را بدهید ، چون من قبل از تقاضای دستور فروش میخواهم بدانم چه هزینه های شامل میشه .

 • محمد بشیری

  5 فوریه 2022 - 7:52 ب.ظ

  با سلام و تشکر، اگر آدرس و مشخصات یکی از شرکا در اختیار نباشد، چه کار می توان کرد؟

  • بهزاد زینالی

   8 فوریه 2022 - 10:14 ق.ظ

   سلام: در صورتی که بخواهید تقسیم نمایید سهم این فرد را در صندوق دادگستری واریز نمایید

 • مریم

  17 فوریه 2022 - 5:12 ب.ظ

  سلام ملک مشاعی ما یک دانگ من و دو دانگ برادرم و ۳ دانگ عمویم می باشد من و برادرم خواهان فروش سهممان هستیم و غیر قابل افراز میباشد ولی فهمیدیم سند ۳ دانگ عمویم در بازدشت می باشد ایا نمی شود ملک را به مزایده گذاشت یا این ظلم در حق شرکا نیست که خبری از این کار هم نداشتیم و هم اکنون خواهای فروش سهممانیم چه میشه کرد

  • بهزاد زینالی

   20 فوریه 2022 - 2:32 ب.ظ

   سلام: بله می توانید نسبت به فروش سهم خودتان اقدام نمایید و با فروش از طریق مزایده به حقوق خودتان را دریافت نمایید.

 • علیرضا سهرابپور

  2 مارس 2022 - 7:42 ب.ظ

  با سلام
  در مورد قیمتی که کارشناس در مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز می گذارد توضیح داده شده که می توان اعتراض کرد. چگونه و به کجا باید اعتراض را انجام داد؟

  • بهزاد زینالی

   3 مارس 2022 - 10:58 ق.ظ

   سلام: درخواست افراز به اداره ثبت محل داده می شود و اعتراض نیز به اداره ثبت باید داده شود.

 • امیر محمد خانی

  27 مارس 2022 - 1:15 ق.ظ

  سلام عرض ادب
  ما دو تا مغازه داریم و پنج نفر شریک هستیم و یکی از شرکا اذیت میکند و موجب ابرو ریزی در محل مغازه مینماید و ایشان قیمتی بالاتر از قیمت منطقه میدهدو هیچ یک از ان چهار شریک خاضر بفروش نیستند چگونه میتوانیم سهم ایشان رو بخریم ولی ایشان میکوید بما چهار نفر نمیفروشد چکار باید بکنیم چون ما چهار نفر حاضر بفروش نیستیم

 • ایمان لطیفی

  14 آوریل 2022 - 2:58 ق.ظ

  سلام میخاستم بدونم موقعی که کارشناس برای قیمت گزاری برای ملک مشاع حضور پیدا میکنه ایا از قیمت مزنه واقعی خانه مثلا متری ۳۰ ملیون باشه ایا کمتر تومزایده اعلام میشه وچقدر یا چند درصد ازقیمت بازاریش کم میشه ممنون

  • بهزاد زینالی

   14 آوریل 2022 - 9:43 ق.ظ

   سلام: بر اساس قیمت منطقه ای قیمت را تعیین می کند

 • کوروش بختیاری

  26 آوریل 2022 - 9:11 ب.ظ

  سلام . ملکی به صورت مشاع دارین که به واسطه ارث چندین مالک و وارث دارد . دو نفر لز مالکین رفتند و به علت عدم امکان افراز دستور فروش گرفته اند ولی نمیدونیم چرا با این که ما با فروش مشکلی نداشتیم نارا محکوم علیه اورده اند و نکگ احرائیه اینگونه است کا لاید ظرف مدت ۱۰ روز اموال خود را معرفی کنیم و صحبتی از پرداخت به محکوگ به کنیم . موضوع چیه ؟؟؟؟

 • صادق

  27 آوریل 2022 - 5:41 ب.ظ

  سلام لطفاسوال بنده راه پاسخ دهیدممنون میشم . بنده مالک مشاعی سه دانگ ازملکی هستم که سه دانگ دیگرآن دررهن دادگاه میباشدوبازداشت هست و بنده چندین سال هست هیچ دسترسی به مالک دیگرندارم. حال ازدادگاه میتوانم درخواست فروش ازطریق مزایده رابدهم؟ وآیا دادگاه این حق راداردکه ششدانگ ملک رابفروشد؟

  • بهزاد زینالی

   30 آوریل 2022 - 10:38 ق.ظ

   سلام: می توانید در صورت فروش دادگاه در مزایده شرکت کرده و اقدام به تصرف شش دانگ ملک را داشته باشید

 • مهدی شیردستیان

  25 می 2022 - 11:12 ب.ظ

  سلام
  یک باب مغازه است سه دانگ به نام مادر ماست سه دنگ به نام شوهرش که فوت کرده سه ورثه داره که خارج از ایران هستند وهر پیغامی که می‌دهیم جواب نمی دهند می‌توانیم مزاید بزاریم ممنون

  • بهزاد زینالی

   28 می 2022 - 10:07 ق.ظ

   سلام: در صورت برگشت باید سهم اون افرادی که ایران نیستند را بدهید

 • ناشناس

  8 ژوئن 2022 - 9:59 ق.ظ

  با سلام و احترام ، با تشکر از سایت و راهنمایی عالی شما.
  تقاضای افراز سهمم را داشتم که بتوانم به راحتی بفروشم.
  درخواست فروش سهمم، یک سهم مشاع از ده سهم باغی حدود ۵۰۰۰۰ مترمربع ( ۵هکتار) را خواستم . همه سند منگوله دار (یک سهم مشاع از ده سهم پنج هکتار) را داریم .
  قانونی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی پیگیر افراز سهمم بودم که بتوانم به راحتی بفروشم و به حقم برسم. ولی توسط این ادارات محترم، ۵ هکتار باغ غیرقابل افراز اعلام شد.
  ده ساله شده که هیچ کدام از نه نفر حتی برای خرید سهم من همکاری نمی کنند و بایدبرای رسیدن به سهم و حق خودم ، تقاضای فروش سهمم از طریق دفتر قضائی و دادگستری محل باغ اقدام نمایم . نه نفر دیگر دائم مرا تحت استرس می گذارند که دنبال حقم نباشم و می گویند مزایده سالها طول می کشد و هم باید مبلغ بالایی را به دادگاه (نیم عشر) پرداخت کنی. خلاصه برای رسیدن به حقم میخواهم از طریق قانون برای دستور فروش اقدام نمایم و خواهشمندم با پاسخ به سوالاتم مرا مساعدت و راهنمایی بفرمایید که بتوانم به حقم برسم.
  برای دستور فروش از دادگاه :
  ۱. باید چند درصد از قیمت ملک پرداخت بشه؟! هزینه پنج هکتار چقدر میشود (چگونه محاسبه میشود)؟؟؟ برای چی باید پرداخت بشه ؟! آیا این مبلغ را من که خواهانم و درخواست فروش سهمم را دارم باید پرداخت کنم ؟؟؟ و اگر اینطور است مبلغ به کسی که در خواست فروش میکنه برگردانده میشه بعد از مزایده ؟! اگر توان پرداخت نداشته باشم چه میشود؟ راهی هست ؟ آیا بجای همان اول مبلغ را از من که خواهانم بگیرن ، بعد فروش ملک این مبلغ را از آنها کسر می کنند؟؟؟
  من فقط فروش سهمم خودم را میخواهم چرا باید کل هکتار محاسبه شود که نیم عشر پرداخت شود.

  ۲. آیا هر کی می‌تواند سهم دیگری را در مزایده بخره ؟!

  ۳. هزینه های دیگه هم شامل اش میشه ؟!
  چه راهی هست که من بتوانم به حقم برسم .

  سپاسگزار میشم که جواب من را بدهید ، چون من قبل از تقاضای دستور فروش میخواهم بدانم چه هزینه های شامل من که خواهان هستم میشود.

  اجرت المثل :
  این باغ مشاغ حدود ده سال هست به نامم هست ولی حتی اجاره باغ و یا محصول باغ را بهم نمی دهند و هر بار پیگیر هزینه اجاره سهمم و یا ثمر حاصله باغ از آنها شدم فقط ادعا داشتن که همیشه ضرر کرده ند و هیچ وقت سود نداشته اند و مدارک متضرر شده یم را هم داریم ولی سود نداشته ایم. آیا من اجرت المثلم را میتوانم قانونی دریافت کنم ؟ حال که به دروغ همیشه ادعای ضرر را داشته ند آیا میتوانم حتی ادعای مبلغ اجاره زمین خالی (سهمم) را در طی این ده سال که در اختیارشان بوده قانونی داشته باشم؟؟

  • بهزاد زینالی

   8 ژوئن 2022 - 10:07 ق.ظ

   سلام: با توجه به تخصصی بودن موضوع از طریق وکیل متخصص مشاوره بگیرید

 • محمد حسینی

  8 ژوئن 2022 - 10:29 ق.ظ

  سلام وقت بخیر معمولا چند روز بعد از قیمت گذاری ملک مشاع توسط کارشناس نامه مزایده اعلام میشود؟

  • بهزاد زینالی

   9 ژوئن 2022 - 10:14 ق.ظ

   سلام: حدودا تشریفات مزایده یک ماه زمان میبرد

 • حکیمی

  13 ژوئن 2022 - 2:47 ب.ظ

  با سلام، ملک مشاع غیر قابل افراز ۶ ورثه دارد، ۴ ورثه با ارایه دادخواست دستور فروش را اخذ و به اجرای احکام ارجاع شده، کارشناسی اول انجام ومورد اعتراض ۲ تن ورثه خوانده قرار گرفت، هیئت ۳ نفره کارشناسی تعیین و ارزش گذاری شد با اندکی افزایش، مجدد ورثه خوانده اعتراض کردند وهیئت ۵ نفره تعیین شده است، ۴ تن ورثه خواهان لایحه به قاضی اجرای احکام تسلیم و تقاضای کفایت کارشناسی کرده اند زیرا اختلاف خیلی کم در نظریه دو کارشناسی بوده، سئوال این است با توجه به عدم قانون شفاف در خصوص محدودیت اعتراض، چگونه می توان ادامه اعتراض را متوقف نمود تا تشریفات مزائده صورت گیرد، ممنون

 • س.ح.ت

  13 ژوئن 2022 - 2:47 ب.ظ

  با سلام، ملک مشاع غیر قابل افراز ۶ ورثه دارد، ۴ ورثه با ارایه دادخواست دستور فروش را اخذ و به اجرای احکام ارجاع شده، کارشناسی اول انجام ومورد اعتراض ۲ تن ورثه خوانده قرار گرفت، هیئت ۳ نفره کارشناسی تعیین و ارزش گذاری شد با اندکی افزایش، مجدد ورثه خوانده اعتراض کردند وهیئت ۵ نفره تعیین شده است، ۴ تن ورثه خواهان لایحه به قاضی اجرای احکام تسلیم و تقاضای کفایت کارشناسی کرده اند زیرا اختلاف خیلی کم در نظریه دو کارشناسی بوده، سئوال این است با توجه به عدم قانون شفاف در خصوص محدودیت اعتراض، چگونه می توان ادامه اعتراض را متوقف نمود تا تشریفات مزائده صورت گیرد، ممنون

  • بهزاد زینالی

   14 ژوئن 2022 - 10:20 ق.ظ

   سلام: برای اینکار حتما باید از طریق یک وکیل اقدام نمایید

 • سحر سلطانی

  13 ژوئن 2022 - 4:28 ب.ظ

  درود و عرض ادب .یک ماه پیش کارشناسی از طرف دادگاه آمد و منزل ما رو قیمت گذاری کرد و نامه قیمت کارشناسی به ما ابلاغ شد و ما نیز اعتراضی نداشتیم.حال بعد از یک ماه هنوز ابلاغ تاریخ مزایده به ما نیومده.آیا آمدن کارشناس و قیمت گذار ی به معنای قطعی شدن مزایده ملک ماست؟ یا اینکه ممکنه مزایده متوقف شده باشه؟

  • بهزاد زینالی

   14 ژوئن 2022 - 10:19 ق.ظ

   سلام: هنوز تشریفات مزایده اجرا نشده است

 • مریم زمانی

  2 آگوست 2022 - 3:01 ق.ظ

  سلام خسته نباشید اگر باغی که در مزایده باشد و فروش نرود میتوانیم تقاضای افراز کنیم ما قبل از اینکه به مزایده گزاشته شود تقاضای افراز نکردیم

  • بهزاد زینالی

   2 آگوست 2022 - 9:10 ق.ظ

   سلام:برای افراز باید سند رسمی مالکیت داشته باشیداگر ندارید باید از طریق تجدید مزایده اقدام نمایید.

 • مهدی رئوف

  31 آگوست 2022 - 5:50 ب.ظ

  با سلام و احترام ملک افراز گرفتیم قاضی دستور فروش داد اجرای احکام کارشناس قیمت گذاری کرد با کم کاری دادورز اجرای احکام یک ماه بعد ابلاغ اعتراض برای شرکا ارسال شد حال باید ملک دادورز برای فروش بگذارد می گوید ۱۰ روز بیا دادسرا رفتیم می گوید وقت ندارم سرم شلوغ باید سر بزنی می گوید باید بروم خانه متن مزایده آماده کنم.
  دادورز چرا کم کاری می کند و مردم به دادسرا می کشاند.
  رئیس دادسرا از دادوز دفاع می کند سرش شلوغ

  • بهزاد زینالی

   7 سپتامبر 2022 - 12:13 ب.ظ

   سلام: می توانید از طریق حفاظت اطلعات دادگستری شکایت نمایید

 • م

  7 سپتامبر 2022 - 5:51 ق.ظ

  سلام خدمت شما و با سپاس از پیج خوبتون
  سوال: یه منزل ارثی هست که صاحب ان چند سال پیش فوت شده، یکی از فرزندان در خانه ساکن است و بقیه هم با سکونت ان مشکل ندارند‌. یکی از ورثه هم کلا خارج از ایران است و نه برگشتش مشخصه و نه امکان دادن وکالت داره.
  حالا تصمیم بقیه وراث بر فروش است .

  الف: ایا به خاطر نبود ان ورثه باید ملک به مزایده برود ؟
  ب: اگر هیچ کدام از ورثه خانه را نخواهند، و به مزایده برود ، قبل از مزایده خانه پلمپ میشود و کسی که در ان است باید جابجا شود یا میشه صبر کنه تا مزایده سوم و یا بعد فروش و مهلت از خریدار گرفت ؟

  • بهزاد زینالی

   7 سپتامبر 2022 - 12:08 ب.ظ

   سلام: هریک از ورثه میتوانند درخواست فروش مال مشاعی نمایند و با مزایده متصرف اخراج خواهد شد و با فروش سهم ورثه ای
   که در ایران نیست به صندوق دادگستری واریز میشود.

   • م

    8 سپتامبر 2022 - 3:42 ق.ظ

    بسیار ممنون از پاسخ شما

    یه سوال:
    کسی که در منزل ارثی مشاع الان ساکن هست، قبل از مزایده باید تخلیه کنه ؟ یا بعد از مزایده و اگر خریدار بود ؟

 • م

  9 سپتامبر 2022 - 12:59 ق.ظ

  بسیار تشکر از پاسخ های شما
  کسی که در خانه ای که قرار است مزایده شود سکونت دارد ، قبل از مزایده باید منزل رو تخلیه کنه ؟
  یا بعد از مزایده و پیدا شدن خریدار؟
  میشه تو منزل بمونه و مزایده هم برگزار بشه و اگر کسی خرید ازش مهلت بگیره و بعد تخلیه کنه؟

 • م

  10 سپتامبر 2022 - 4:57 ق.ظ

  سلام
  در مزایده ملک مشاع، کسی که در خانه ساکن است ، قبل از مزایده باید تخلیه کند یا بعد از مزایده و فروش؟
  و ایا میتواند از خریدار وقت بگیرد؟

  • بهزاد زینالی

   12 سپتامبر 2022 - 5:57 ب.ظ

   سلام: اصولا بعد از اجرای مزایده مگر اینکه قبلا توسط شرکای دیگر خلع ید گرفته شده باشد

 • سید حامد میرعلیپور

  10 سپتامبر 2022 - 10:16 ب.ظ

  باسلام وخسته نباشید از سایت خوب وجامع شما
  هزینه فروش ملک مشاع حدودا چقدر هست واینکه بعداز تعین قیمت توسط کارشناس ایا باید از طریق روزنامه باید اگهی بشه یا نه
  باسپاس و درود فراوان

  • بهزاد زینالی

   12 سپتامبر 2022 - 5:56 ب.ظ

   سلام: اگهی مزایده از طریق دادگستری اون محلی که به مزایده گذاشته اعلام میکند

 • محسن

  14 سپتامبر 2022 - 4:08 ق.ظ

  در ملک ورثه ای که چند وارث دارد، اگر یکی از وراث متقاضی حرید اون منزل باشه ، و بقیه روی قیمت پیشنهادی اتفاق نظر نداشته باشند، چه باید کرد؟
  الف) آیا دادگاه قیمت مشخص میکنه؟
  ب)ایا به مزایده هم میره پس از قیمت گذاری؟
  ج) ایا اون وارثی که متقاضی خرید بوده میتونه بدون رفتن به مزایده به همون قیمت پایه بخره که ملک به مزایده نره و کسی غریبه نخره؟

  • بهزاد زینالی

   15 سپتامبر 2022 - 9:56 ق.ظ

   سلام: در صورت عدم توافق می توانید از طریق دادخواست تقسیم ترکه اقدام نمایید در این صورت می توانید در مزایده شرکت نمایید.

پرسش و پاسخ بسته شده اند