سرقت مستوجب تعزیر یعنی چه + نمونه رای

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

اگر در دادگاه محکوم شده باشید یا به عنوان شاکی حضور داشته باشید با اصطلاح حبس تعزیری آشنا هستید زیرا در اشاره به میزان حبس همیشه در دادنامه اشاره به تعزیری بودن آن نیز می شود.

مثلا متهم محکوم به شش ماه حبس تعزیری می گردد.

منظور از تعزیر و بهتر بگوییم حبس تعزیری حبسی است که در شرع برای جرم آن میزانی تعیین نشده است و مجازات آن در قانون مجازات آمده است مثلا مجازات سرقت ساده در قانون آمده است

یکی از از جرم هایی که ممکن است هم مجازات تعزیری داشته باشد هم حدی، سرقت است که در ادامه به آن پرداخته ایم

وکیل پایه یک دادگستریجرائم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

جرائم و مجازات ها به چهار دسته ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی می شود. قانون مجازات در مقام تعریف این جرائم در مواد ۱۵ الی ۱۸ اقدام به تعریف این جرائم نموده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

حد: مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. جرائمی همچون شرب خمر، سرقت مستوجب حد، محاربه، افساد فی الارض و… از جمله جرائم حدی محسوب می شوند.

یعنی میزان مجازات اینها ثابت است و به نظر قاضی بستگی ندارد.

قصاص: مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

دیه: اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

جرائم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

حال در تکمیل مطالب فوق باید به این موضوع اشاره داشت که، در جرائم تعزیری قاضی رسیدگی کننده مطابق با قانون اقدام به تعیین مجازات برای مجرم یا مجرمین می نماید و مطابق با قانون از این اختیار برخوردار می باشد که اقدام به افزایش یا کاهش مجازات مقرر قانونی برای مجرم نماید درحالی که در مجازات های حدود و قصاص از نوع قصاص نفس، قاضی رسیدگی کننده، اختیاری در کاهش و افزایش مجازات ندارد و درصورت اثبات جرم فقط می بایست مجازات قانونی جرم را برای مجرم لحاظ نماید.

جرائم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

منظور از سرقت مستوجب تعزیر چیست؟

پس از آشنایی با انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی؛ همانطور که اشاره شد، برخی از جرائم هم در زمره جرائم حدی و هم در جرائم تعزیری قرار می گیرند.

که در این صورت قانون گذار با تعیین برخی شرایط و ضوابط ، این جرائم را از یکدیگر تفکیک می کند.

برای مثال جرم توهین هم یک نوع جرم تعزیری محسوب می شود هم یک جرم حدی، اما در صورتی که توهین کننده نسبت زنا و لواط به دیگری بدهد و نتواند این امر را ثابت نماید مرتکب جرم قذف از جمله جرائم حدی شده و در صورت شکایت فرد، به مجازات هشتاد ضربه شلاق محکوم می شود.

وکیل پایه یک دادگستریجرم دیگری نیز که شرایط مشابهی با جرم توهین دارد، جرم سرقت می باشد.

مطابق با نظر قانون گذار حقوق کیفری سرقت تحت شرایطی خاص، که در ماده ۲۶۸ آمده، سرقت حدی محسوب شده و مستوجب مجازات قطع دست راست بوده و درصورت عدم شمول سرقت حدی، سرقت تعزیری بوده و مجازات هایی نظیر، حبس، جزای نقدی و… محکوم خواهد شد.

حال شرایطی که تمامی موارد مقرر در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده باشد، مرتکب به مجازات سرقت حدی محکوم خواهد شد، در غیر این صورت سرقت تعزیری محسوب می شود؛

منظور از سرقت مستوجب تعزیر چیست؟

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

 • الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.( ارزش اقتصادی داشته باشد).
 • ب- مال مسروق در حرز باشد. (مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند برای مثال گاو صندوق).
 • پ- سارق هتک حرز کند.
 • ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
 • ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 • ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. (ربایش به اندازه مذکور می بایست یک بار و در سرقت صورت گرفته باشد).
 • ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 • خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
 • ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید(تحت اختیار و تصرف ) مالک قرار نگیرد.
 • ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

سرقت توسط طفل و کودک

هرگاه کسی مالی را توسط مجنون، طفل غیر ممیز (منظور طفلی که به واسطه ی سن توانایی و تشخیص خوب و بد را ندارد)، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود (یعنی سرقت حدی می باشد) و در صورتی که مباشر طفل ممیز (طفلی که توانایی تشخیص خوب و بد را دارا می باشد) باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. (عمل جرم است ولی سرقت تعزیری محسوب شده و دیگر سرقت حدی با مجازات قطع دست مطرح نمی باشد)

مصادیق سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی

اگرچه ماده ۲۶۸ به صورت کلی سرقت تعزیری و حدی را از یکدیگر تفکیک نموده است اما به جهت تشریح و تببین بیشتر در خصوص جرم سرقت تعزیری قصد داریم در این مبحث به مهم ترین مصادیق سرقت تعزیری مطابق با قانون مجازات اسلامی بپردازیم.

 • سرقت مشدد

یکی از انواع سرقت های تعزیری، که به واسطه ی اقدامات سارقین برای ربودن مال، مالک مال را در وضعیتی بحرانی و اسفناک قرار می دهند بحث موضوع ماده۶۵۱ قانون مجازات بوده، که شدیدترین مجازات را برای سارقین به همراه داشته و به سرقت مشدده مشهور می باشد.

ماده ۶۵۱ در این باره بیان می دارد که:

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.

۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

 • سرقت مقرون به آزار

وکیل پایه یک دادگستریمطابق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی؛ هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

 • سرقت از طریق جیب بری و کیف زنی

مطابق با ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

 • سرقت های ساده

سرقت هایی که مشمول هیچ از یک طبقه و دسته بندی های فوق نباشد، از جمله سرقت های ساده محسوب خواهند شد که به مواردی از آن در این قسمت اشاره ای خواهیم داشت.

 سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که:

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ – هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

در خاتمه ی بحث به جهت آشنایی بیشتر با موضوع، یک نمونه رای دادگاه در خصوص سرقت مستوجب تعزیر قرار داده خواهد شد.

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی

رای دادگاه در خصوص سرقت تعزیری

در خصوص اتهام آقای م. فرزند م.، ۲۸ ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه با وکالت خانم س.س. دایر بر سرقت به شرح منعکس در پرونده موضوع شکایت آقای الف. با وکالت آقای س. و م. اجمالاً بدین توضیح که شاکی اعلام داشته متهم به‌عنوان کارگر در رستوران شاکی مشغول به کار بوده که علاوه از حقوق دریافتی از شاکی مبالغی را نیز از وجوه دریافتی از مشتریان با حذف اطلاعات مربوط به فیش‌های صادره در سیستم بانک اطلاعاتی رستوران به نفع خود برداشت و به شرح فوق مرتکب سرقت شده است، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقاریر صریح متهم به برداشت مبالغی به طور غیر قانونی از محل وجوه دریافتی از مشتریان و دفاعیات ناموجه وی و دفاعیات ناموجه وکیل مدافع وی بزهکاری وی در نظر دادگاه محرزاست. علی‌هذا مستنداً به مواد ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از روی لباس در غیر ملاعام محکوم و ایام بازداشت قبلی وی از حبس معینه کسر می‌گردد و با توجه به اینکه در میزان وجوه برداشتی متهم بین شاکی و متهم اختلاف نظر وجود دارد و با وصف ارجاع امر به کارشناس،کارشناس نیز نظر قطعی در این خصوص ارائه نکرده است و توجهاً به نظریه مشورتی شماره ۹۳۴۴/۷-۱۵/۱۰/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه و عدم تقویم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از سوی شاکی و اینکه رسیدگی به این قسمت از دعوا مستلزم رعایت تشریفات خاص بوده، علی‌هذا دادگاه از حیث رد مال مواجه با تکلیفی نبوده و شاکی به طرح دعوای حقوقی در محکمه حقوق ارشاد می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاق

رای دادگاه در خصوص سرقت تعزیری

نتیجه گیری

جرائم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند.

اما بعضی از جرائم به نوعی هم مشمول مجازات حدود و هم مجازات تعزیر می باشند که قانون گذار اقدام به تفکیک این موارد از یکدیگر نموده است که می توان در این باره به جرائم سرقت و توهین اشاره نمود.

اما همانطور که در متن فوق اشاره شد، سرقت اصولا تعزیری محسوب می شود مگر اینکه تمامی شرایط مقرر در ماده ۲۶۸ قانون مجازات که بیانگر سرقت حدی می باشد محقق شده باشد.

سوالات متداول

منظور از سرقت مستوجب تعزیر چیست؟

سرقت مستوجب تعزیر از جرمی است که به موجب قانون مشمول عنوان سرقت حدی نبوده و مطابق با مصادیق قانونی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی برای رفتار ارتکابی مجازات غیر از حد تعیین شده باشد.

چه مواردی سرقت مستوجب تعزیر محسوب می شوند؟

مطابق با قانون مجازات اسلامی، سرقت به وسیله ی سلاح، سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت در راه ها و شوارع، جیب بری ، سرقت از اماکن عمومی و دولتی و مواردی از این قبیل… از جمله سرقت های تعزیری محسوب می شوند.

مجازات جرم سرقت مستوجب تعزیر چیست ؟

درصورت اثبات جرم سرقت، دادگاه علاوه برصدور حکم به رد مال و یا پرداخت قیمت آن به مالک اصلی، بر اساس نوع جرم ارتکابی، وضعیت وی در حین ارتکاب جرم و همچنین سابقه ی وی، سارق را به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد نمود.

22 پاسخ

 1. سلام و خسته نباشید خدمت شما جنابعالی
  من ساکن یکی از شهر های آذربایجان غربی هستم پارسال تابستون اوایل مرداد جایی که کار می‌کردم حق مردم زد به حسابم ولی وقتی که رفتم بگیرم فهمیدم که بانک جلوی کارت و مسدود کرده صبح روز بعد که به بانک رفتم گفتن پلیس فتا بسته به اونجام رفتم ولی هیچ چی پیدا نشد تا شهریور که تصادف کردم و نزدیکه ۹ ماهه خونه نشینم رفتم برای کارهای اداری بهم گفتن ممنوع خدمات هستین الان بخاطر تصادف نه میتونم تهران برم و بدونم قضیه چیه نه جلوی حسابم باز میشه اگه لطف کنید راهنمایی کنید سپاس گذارم

 2. سلام خسته نباشید.چندوقت پیش من ازیک خیابانی ردمیشدم حدود چندمتری جلوترمیدیدم که ماشین ۱۱۰ایستاده ومامورهادارنند سعی میکننددرب یه باغ رابازکنند.قضیه این بوده که چندنفریک درب راازجایی سرقت میکنندمالک درب بعدازاعلام سرقت به ۱۱۰ متوجه میشندکه مال سرقت شده تواین باغ هست بخاطراینکه مال سرقتی رامشاهده میکردنند وصاحب باغم درب رابازنمیکرددرب رابازکردنندوداخل شدنند.دقیقا به محض اینکه بازکردنندو داخل باغ شدنندمن که داشتم ردمیشدم رسیدم روبروی باغ وازروی کونجکاوی ایستادم ببینم چه خبره یکی ازمامورها من رادید وگفت اینجاچیکارمیکنی ومناکشیدداخل وبعدازبازرسی بدنی بنده رادست بندزدو بهمراه اون چندنفرسارق به کلانتری بردننداونجاازاون سارقهاپرسیدنندکه من رامیشناسندهمه گفتند خیرتازه ازسرقت اون دربم فیلم داشتندیعنی مشخص بودسارق کیه خلاصه صورت جلسه کردنندومنا گذاشتندبرم ولی دیروزبرام ابلاغ امده به سرقت موستوجب تعزیر متهم شدم میخواستم شماراهنماییم کننیدخواهشان

  1. سلام:باید از خود رفع اتهام نمایید و از خودتان دفاع نمایید که محض کنجکاوی اینجا متوقف شده ام

 3. باسلام. بنده ۴ ماه با پسر عموم تو انبار پسر عموم شراکتی میوه سورت و بسته بندی میکردیم و روزی تقریبآ ۱۵ نفر هم کارگر میاوردیم و کار میکردیم هردومون کلید داشتیم هرکی زودتر میرسید درو باز میکردو انبارو آماده میکرد واسه کار، بعد از ۴ ماه که کارمون تموم شد حساب کتاب کردیم و تعداد ۱۰ هزار گونی هم برایمان موند که گونی هارو هم تقصیم کردیم که به هر کدوممون ۵ هزار گونی رسید تقریبآ به ارزش ۳ میلیون من به پسر عموم گفتم گونیام بمونه اینجا چند روز دیگه میام میبرم اونم گفت مشکلی نداره، بعد چند روز با پدرم رفتیم انبار وبازکردم و تعداد ۴هزار و پونصد عدد گونی برداشتم بعد چند روز که من حساب کتابهارو چک میکردم متوجه شدم که پسر عموم از من تو کرایه ها دزدی کرده بهش زنگ زدم و جریانو گفتم اولش گردن نمیگرفت بعد تفره رفت و باهم بحثمون شدودعوامون بالا کشید و پسر عموم بخاطر اینکه کار خودشو سرپوشی کنه رفت روم شکایت کرده که پسر عموم و عموم (یعنی من وپدرم) از انبار من دزدی کرده و گونی برداشته، الان پروندمون رفته دادگاه،
  میخواستم از استاد بزرگوار راهنمایی بگیرم که این پرونده آخرش چی میشه؟

  1. سلام: باید علت دزدی را بگوید و دلیل و مدرک ارائه دهد با این روال ایشان شکایتش جایی نمیرسد و شکایتش در دادسرا مختومه خواهد شد و شما میتوانید بعدا اقدام به شکایت در خصوص افترایی که بشما زده شکایت نمایید.

   1. با سلام خدمت استاد بزرگوار ، خواستم تشکر ویژه ای کنم از جنابعالی امروز ابلاغیه صادر شد وهمان گونه که گفته بودین پرونده مختومه شده تو ابلاغیه اومده که شاکی نتونسته مدارک ارائه بده و همچنین اختلاف حساب میان طرفین، قرار منع تعقیب صادر شده،
    ۱۰ روز دیگه میرم اعاده ی حیثیت کنم و روش شکایت کنم میخواستم ببینم باتوجه به این که جنابعلی رو مطلع کردم از موضوع شکایتمون نظرتون در مورد مجازات ایشون چیه؟ آیا حکم حبس بهش میدن؟ و اگه حبس بدن باتوجه به موضوعمون تقریبآ نظرتون چند ماه میتونه باشه؟ و همچنین آیا من میتونم یه کاری بکنم که اشد مجازات براش صادر بشه؟
    ممنون از الطاف استاد بزرگوار

    1. سلام: اعاده حیثیت جرمیست که دادگاه به شخص محکوم بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات جزای نقدی از ۶میلیون تا۲۴ میلیون حکم خواهد بود.

 4. با سلام خدمت استاد بزرگوار.اینجانب درپارلمان زندگی میکنم که اوایل عید از واحد روبروی منزل ما و طبقه دوم دزدی شد.واحد روبروی ما همان شب شکایت کرد و پلیس آگاهی اومد واس انگشت نگاری .تا اینکه چند روز بعدمدیر ساختمان به من زنگ زد و گفت از آگاهی می‌خواهند چند سوال ازت بپرسن و خانه باش.ساعت ۱۱ شب رئیس کلانتری با لباس شخصی و ماشین شخصی درب منزل ما زد و من در باز کردم به من گفت شماره ملی چند است و من به او گفتم و با بیسیم سو سابقه مرا گرفت و به من گفت تو سابقه داری و برو طلاها را پشت در منزل آقای ایکس بنداز تا ماجرا تمام شودو رفت.درمورد سابقه که ازش پرسیده بودم بهم گفت که شیشه متادون تو فرودگاه داشتی دوم اینکه مال مسروقه خریدی سوم اینکه رشوه میخواستی به مامور دولت بدهی.اینها را واس من سابقه خواند در صورتیکه درمورد شیشه متادون من خواستم مشهد بروم و بازرسی فرودگاه متادون از من گرفت وصورت جلسه کرد و گفت پس از اینکه برگشتی نامه از دکتر بیار و داروی پس بگیر.درمورد مال مسروقه یه نفر مقداری لوازم ماشین نزد من امانت گذاشت واز من خواست وجهی به او امانت بدهم چوم پدرش به گفته خودش بیمارستان بود و می‌خواست مرخصی کند .و من پس از اینکه چند پیام به او دادم اگر نیایی و لوازم نبری به رئیس پاسگاه اطلاع میدم .شب بود که ماشین گشت درب مغازه من ریختن و پس از بازرسی بنده خودم بهشون گفتم لوازم تو ماشین هست و من را به کلانتری بردن و پس این که پیام‌های من روی گوشی سارق دیدن بنده را آزاد کردن و روز دادگاه نیز تبرئه شدم .وسوم اینکه بنده از مامور دولت کارت شناسایی خواستن واو از من رشوه خواست که این هم تبرئه شدم.خلاصه اینها را سابقه می‌دانست.برگردیم سر جریان آپارتمان.از اون شب سه ماه گذشت اما مال باخته ها که همسایه من بودن به من شک داشتن اما میترسیدن که اشتباه کنند ومن ادعای شرف کنم‌روز جمعه بود که من برای سرویس کولر خودروی پشت بام رفتم و کلید آپارتمان خود کنار کولر خود گذاشتم و در حال سرویس کولر بودم که صدای بهم خوردن یه چی شدید بلند شد و من رفتم ببینم که چه اتفاقی افتاده که پسر همسایه بغلی مرا صدا زد و من چون اورا می‌شناختم پیش او رفتم که ناگهان تعدادی دیگر به همراهش به من حمله ور شده و به من تهمت سرقت موتور کولر زدن .همسایه های بغل ساختمان یک به یک روی پشت با م آمدن وبا دیدن این صحنه هر کدام ادعای سرقت از خود کردند.بنده از آنها خواستم که پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند که پس از اینکه پلیس آمد بنده را دستبند زد وابزار کار من که دو عدد پیچ گوشتی و سیم چین و ۱متر سیم بود ازمن گرفتن و به من گفتن روی پشت بام همسایه در حال سرقت موتور کولر بودی و یکی از کولرها نیز موتور نداشت که گفتن شما بردی .دو عدد بس که من تو جیبم گذاشته بودم که بس موتور کولر خودم که شکسته بود وسروصدا می‌دهدکه میخواستم تعویض کنم درآورد و گفت این هم بسهای موتور کولر هر چی گفتم واس کولر خودم هست و کی ساعت ۲ ظهر وروز جمعه که کولر ها همه روشنه و مردم تو خونه هستن میره دزدی که گوششون به این حرف نبود و مرا تو ماشین حبس کردند و دم در خونه شربت میل میکردن و شاکی واس من .تا اینکه به من گفت واحد شما کدام است و من بهشون گفتم خواستم در باز کنم که متوجه شدم کلید واح بغل کولر م هست که یکی از همسایه ها رفت آورد و آنها بدون حکم وارد منزل من شدن و دنبال موتور کولر .وقتی چیزی پیدا نکردن دنبال طلا میگفتن و به اطاق خواب بنده رفته ولوازم خانم بنده به همسایه ها نشان می‌داد که آیا ازشمال یا ن.پس از اینکه چیزی پیدا نکردن مرا به پاسگاه بردن وبازداشت کردند و آن دو نفر همسایه که از منزلشان سرقت شده بود از موقعیت سو استفاده کرده واز من شکایت کردند.رییس پاسگاه هم به من گفت اون دفعه قسر در رفتی حالا گزارشی واست بنویسم که هیچکس کاری واست نتونه بکنه که بنده بابت این حرفا و ورود غیر قانونی به منزلم ازشون شکایت کردم دادگاه نظام.چند روز پیش از من خواسته شد به دادگاه بروم برای آخرین دفاع که رفتم ولی نامه ای به من داد وگفت به آگاهی بروم برای احراز هویت ومطاببت انگشتانم با اثر انگشت که در منزل اون طرف که ازش دزدی شده بود ومن پس از اینگه رفتم اثر انگشت جوابش منفی شد .حالا امروز ۷تا پیام واسم اومد هر کدوم با شماره پرونده های مختلف که پرونده شما بازپرسی ارجاع داده شد.وقتی وارد ثنا شدم نوشته بود هر کدوم شاکی که من متهم به سرقت مستوجب التعزیر.خواستم بدونم با این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم اینها میتونند مرا محکوم کنند.درحالیکه اثر انگشت من منفی بوده واس یکی از شاکی ها و باقیه شاکی ها هیچ مدرکی ندارندو فقط اون که باعث این مسائل شد دوتا بس موتور کولر ا مدرک عنوان کردندو اینه روی روی پشت بام بودن آنها که خودش به من گفت برم پیشش که واسم پاپوش درست کنند.و گزارش پلیس که به نفع آنها گزارش نوشت.درضمن وقتی بازرسی کردن منزل من هیچی نبود و شبش اومده بودن درب منزل من و رئیس کلانتری از خانم من خواسته بود در انبار باز کند که اونجا هم هیچ ادله و مال مسروقه ای نبوده.در ضمن این شاکیه که واس من جم کردند مگه هوایی نمیگن ؟پس چهارتا تاریخ رسیدگی واس هرکدوم گذاشتن و یکی نیست دیگه.اما شعبه یکیه .حال با این حرفا که گفتم چی میشه.پیشاپیش از وقتی که گذاشتید و متن من خوندید کمال تشکر را دارم.ممنون.منتظر جواب شما هستم.

 5. سلام استاد من‌‌ کارمند راه آهن هستم یکی از همکارانم که سابقه دزدی در اداره داشته نزد من اومد و گفت ماشینت و خودت و دوساعت می‌خوام که پلاستیک جمع کردم حتی پیامک هاش موجود هست ولی وقتی دیدم به جای پلاستیک ریل هست که دیگه کاری نمیشد کرد خلاصه پاسگاه راه آهن موضوع و می‌فهمه و همکارم همه چی و اغراق کرده بود که یه چیزهایی مثل اینکه من از اول خبر داشتم و این حرفا رو انداخته بود گردن من من‌تو پاسگاه به خاطر ترس و استرس و‌قرص آرامبخشی که مصرف کرده بودم هرچی رییس پاسگاه گفت نوشتم و امضا کردم که همکاری کردم و با ماشین همکارم و خودم بردیم فروختیم حالا می‌خوام ببینم تو دادگاه چه رایی برام صادر میشه؟

  1. سلام: اگر اقرار کرده باشید به جرم شریک جرم مجازات خواهید شد و بسته به میزان مجازات می توانید درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات را نمایید.

 6. سلام خدمت استاد عزیز من دختر خواهر م با شوهرش به اصفهان امدند و بعد با توجه به مشگلاتی که با هم داشتند نرفت بعد از چند روز شوهرش به اقوام ما زنک زده و گفته این از منزل من طلا دزدی کرده و بعد از چند روز اضهاریه دادکه ۲۰۰ گرم طلا و چندتا سکه از منزل من بدون اطلاع بردی و جواب اضهاریه را هم دادیم ولی تازگی رفته شکایت کرده مبنی بر خیانت در امانت و سرقت مستوجب تعزیر در خواست داشتم راهنمایی کنید شکایت که کرده نتیجه دارد و چه کاری باید انجام دهیم چون دختر خواهرم هیچ طلای از منزل او نیاورده بجز طلا های خودش که همیش باش بوده

  1. سلام: ایشان صرفا ادعا کرده اند و باید این ادعای خودشان را ثابت نمایند و در غیر این صورت این ادعای ایشان با منع تعقیب مواجه خواهد شد و شما دخترتان در صورتی که بالای ۱۸ سال داشته باشد خودش میتواند از خودش دفاع نماید.

   1. سلام تشکر از پاسخ شما منع تعقیب یعنی چکار باید انجام دهد این دختر

    1. سلام: اگر شکایتی که شده جرم عمل فرد متهم جرم نباشد و یا ادله کافی وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۶۵ کیفری منع تعقیب صادر شده که این منع تعقیب ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه همان دادسرا می باشد.

 7. سلام درود چندی پیش مستاجر انبار بنده را تخلیه کرد و رفت پس از مدتی کوتاه با حضور ماموران یک صندوق صدقات امداد پشت آنجا پیدا کردند و بنده کاملا بی اطلاع بودم و پرونده شده حالا پس از ۴ ماه ابلاغ ، موستجب تعزیری آمده احضاریه چه کنم ،؟ البته قراداد با مساجر ندارم چون دامداری بود و مدتی کوتاه آنجا بودند ، کلانتری هم کاملا در جریان بود
  لطفا بنده را آگاه فرمایید

  1. سلام: با توجه به موضوع شما باید ابتدا یک مشاوره با وکیل نمایید چون موضوع شما طوری نیست که با نوشتن پاسخ داده شود از طریق شماره ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ با وکیل صحبت نمایید.

  1. سلام: سرقت مستوجب تعزیر بر اساس قانون بر خلاف سرقت حدی دارای دارای تخفیف تعلیق و تمامی شرایط و عوامل تخفیف را دارد.

 8. باسلام برای بنده بخاطر وجود یک سری اختیارات و اطلاعات ملکی ازمورثی جدی و قسمتی زشریک پدربزرگم که نوه اون به من با سندرسمی واصل کردداشتم ودارم با اسناد و مدارک قسمتی هم جز قوانین ابجد…///افرادخودی وغریبه یاطرح دسیسه سرقت برتعزیرسعی کردن اسمی منولکه دار کنن فی مانحن ماجرا مفیدوخلاصه اینکه خدمتتون رسوندم اگه میشه کمکم کنیدازاین منجلاب که باقدرت قهروغلبه وسواستفاده ساخته شده نجات و رهایی پیدا کنم یاعلی مددی یاحق

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید