شرکت های تجاری امروزه در طیف وسیعی از جامعه موجودیت دارند و از آنجا که خود این شرکت ها مانند انسان شخصیت مستقل دارند میتوانند دارای حقوقی باشند و میتوانند طرف دعوا قرار بگیرند لذا هم میتواند خواهان باشند و هم خوانده در این شرکت ها ممکن است اختلافاتی بین شرکا با شرکت مانند اختلاف بر سر افزایش سرمایه، تغییرات اساس نامه ، مسئولیت های هیئت مدیره و یا بین اشخاص خارج از شرکت با خود شرکت ایجاد بشود که در هر حال تمامی این دعوای قابل رسیدگی خواهد بود‌. در ادامه همراه ما باشید تا از دعوای شرکت های تجاری مطالبی را بیان کنیم.

دعاوی شرکت های تجاریوکیل پایه یک دادگستری

همانطور که گفته شد دعوای شرکت های تجاری با توجه به طرفین اختلاف ممکن است دارای جنبه های گوناگون باشند ممکن است در مورد انحلال و ورشکستگی شرکت و یا اصل تشکیل شرکت باشد و یا اینکه در شمال موارد زیر باشد:

دعوای ورشکستگی شرکت

در زمانی که شرکت تجاری توان پرداخت دیون خود را نداشته باشد در اصطلاح حقوقی متوقف از تادیه دین لقب میگیرد و در صورتی که این ناتوانی ثابت باشد و واقعی باشد میتوان از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی وی را تقاضا کرد.

این امر توسط خود تاجر و یا توسط طلبکاران وی امکان پذیر است. شخص ورشکسته ممکن است شخص حقیقی مثل انسان باشد و یا شخص حقوقی مثل شرکت و…

در ورشکستگی با احراز امر توسط دادگاه شخص تاجر از تمامی دخل و تصرفات خود منع خواهد شد زیرا اموال وی محل وصول طلب طلبکاران خواهد بود و دخالت تاجر موجب ورود ضرر به این اشخاص می شود.

پس از صدور حکم مزبور با مهر و موم اموال تاجر اگر وی در کلان شهر باشد ادره تصفیه عهده دار امر تصفیه اموال و بدهی طلبکار خواهد شد.

در این راستا ممکن است به تاجر ورشکسته فرصت دیگری داده شود بدین صورت که در قانون تجارت برای فرصت دوباره با تاجر از قرارداد ارفاقی استفاده میکنند. اکثریت سه چهارم طلبکاران با طلب بیشتر می توانند با تاجر توافق کنند.

که وی دوباره فعالیت تجاری را از سربگید و طلب آن ها را پرداخت کند. البته در مواردی ممکن است خود این قرارداد هم باطل شود در اثر حیله و فریبی که در میزان دیون تاحر به کار رفته است.

در طول دوره ورشکستگی موارد مختلفی وجود دارد مانند قرارداد ارفاقی و یا تصفیه طلب طلبکاران که مختصرا به آنها اشاره شد شما میتوانید جزئیات امر را از کارشناسان متخصص در امور تجاری موسسه گروه وکلای سنا جویا شوید برای راهنمایی بیشتر و دریافت مشاوره از طریق شماره گیری ۰۲۱۸۸۱۴۰۸۰۸ اقدام نمایید.

مطالبه طلب از شرکت تجاری

گاه می شود که شما قراردادی را با شرکتی منعقد کرده اید و در حال حاضر خواستار مطالبه طلب خود هستید با توجه به این که شخص حقوقی ملاحظات خود را دارد و برای مثال ممکن است.

که مدیران در معامله از حدود خود تعدی کرده اند و یا این که در موضوع شرکت معامله واقع نشده ممکن است پیچیدگی هایی در این راستا به وجود آید که میتوانید در صورت مواجهه با چنین مشکلی از طریق وکلا و مشاوران موسسه حقوقی گروه وکلای سنا مشاوره و راهنمایی های لازم را از وکلای با تجربه آن خواستار شوید.

 شرکت علیه شرکا یا سهام داران

شرکت یه نمایندگی مدیر خود می تواند علیه شریک یا سهام دارانی که به شرکت ضرر رسانده اند شکایت کند مثل موردی که چندی از سهام داران با اعمالی به شرکت ضرر رسانده اند.

همچنین در مواردی که مدیران یک شرکت معاملات ممنوعه انجام میدهند برای مثال اگر مدیران وام از شرکت اخذ کنند و یا اینکه شرکت دیون آنان را ضمانت کند این معاملات باطل تلقی می شوند. همچنین اگر مدیران معاملاتی شبیه معاملات شرکت را به صورت مجزا تشکیل بدهند و متضمن رقابت با شرکت باشد می توان با طرح دعوا از ایشان دریافت خسارات کرد.

دعوای شرکت علیه ثالثوکیل پایه یک دادگستری

شرکت به عنوان شخص حقوقی می تواند علیه اشخاص خارج از شرکت شکایت و طرح دعوا کند برای مثال ممکن است فرد تعهدات خود را در قبال معاملاتی که با شرکت انجام داده است اجرا نکرده باشد.

در اینجا نماینده شرکت می تواند با درج نام خودشرکت در دادخواست علیه بدهکاران طرح دعوا کند. ممکن است نماینده شرکت تسلط کافی به مواد قانونی نداشته باشد به همین‌جهت وی اختیار دارد که طرح دعوا را به وکلای دادگستری واگذار کند و بهتر هم همین است ورود وکیل دادگستری در حیطه مورد نظر باعث تسریع در عمل خواهد شد.

دعوای قراردادی شرکت

شرکت ها به واسطه فعالیت های تجاری خود اقدامات و اعمال حقوقی زیادی را انجام میدهند که در قالب قرارداد ظهور و بروز دارد گاهی برخی از این قرارداد ها باعث ایجاد اختلاف می شود.

که ممکن است ناشی از موارد زیادی مثل عدم دقت در انعقاد قرارداد باشد در این راستا توصیه می شود که از راهنمایی های مشاوران و وکلای متخصص و با تجربه در حوزه امور قرارداد های شرکت استفاده کنید.

دعاوی ابطال تصمیمات شرکت

 در شرکت همیشه باید تصمیم گیری هایی در خصوص اداره شرکت گرفته شود تصمیم های مهم در مجمع عمومی فوق العاده و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره گرفته می شود.

ممکن است رعایت شرایط و تشریفات لازم در خصوص این تصمیمات انجام نشده باشد مثل دعوت سهام داران، رعایت حد نصاب جلسات ، عدم آگهی و… که در این خصوص میتوانید ابطال این تصمیمات را از دادگاه تقاضا کنید.

دعوای انحلال شرکت

در زمانی که سرمایه شرکا از نصف آن کمتر بشود باید نسبت به کاهش سرمایه اقدام بشود در صورتی که این اقدام راجع به کاهش سرمایه انجام نشود میتوان انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کرد.

همچنین در مواردی که فعالیت شرکت برای یک سال معطل مانده و با مدیران به مدت خاصی که در قانون ذکر شده تعیین نشوند در این موارد می توان از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را به عمل آورد.

دادگاه در مواردی به شرکت فرصت میدهد علت انحلال را رفع کند در غیر این صورت حکم به انحلال شرکت میدهد.

مرجع رسیدگی به اختلافات شرکت

دعوایی که علیه شرک اقامه می شود با دعوایی که علیه فرد عادی و حقیقی اقامه می شود تفاوتی ندارد و لازم است که تنظیم دادخواست انجام شود و د قسمت نام خوانده نام شرکت و نه نام مدیر و… درج شود و در قسمت نماینده آن نام مدیر و… درج خواهد شد. در این زمینه میتوانید از وکلای موسسه جهت تنظیم دادخواست و تقدیم به دادگاه کمک بگیرید.

دعوای علیه شرکت هم میتواند جنبه حقوقی داشته باشد و هم جنبه کیفری و به تبع باید در دادگاه صالح آن طرح شکایت شود.

 در دعاوی حقوقی که بیشتر آنها را تشکیل میدهد میتوان هم در دادگاه محل تشکیل عقد و هم در دادگاه محل شرکت اقدام به طرح دعوا کرد.

 مشاوره حقوقی راجع به دعوای شرکت های تجاری

دعاوی شرکت های تجاری دارای مصادیق گوناگونی و قواعد پیچیده ای ست که در پیگیری های حقوقی و قضایی آن لازم است فردی که مسلط به امور شرکت ها و دعاوی آن‌می باشد راهنمای شما در نحوه عملکرد و نحوه اقدام در این زمینه باشد.

گروه وکلای سنا با برخورداری از وکلا و مشاوران حقوقی درجه یک میتواند در دعوای شرکت های تجاری راهکار های لازم و مشاوره های تخصصی در خصوص موضوع پیش آمده به شما ارائه دهند.

از این جهت که هر کدام از دعوای شرکت های تجاری دارای قواعد خاصی ست و نحوه اقدام در هر کدام متفاوت خواهد بود توصیه می شود قبل از اقدام در این زمینه از مشورت و راهنمایی مشاوران حقوقی متخصص و با تجربه در این زمینه استفاده کنید.

برای ارتباط با وکلای موسسه می توانید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس بگیرید تا راهنمایی های لازم انجام شود.

نتیجه گیری

 دعاوی شرکت های تجاری در موارد مختلفی ممکن است بین شرکا و سهام داران با شرکت و یا اشخاص خارج از شرکت با خود شرکت پیش بیاید که در هر مورد قواعد خاصی بر آن حاکم است‌ که در بالا قواعد مختصری را در این باره بیان کردیم.

برای اخذ مشاوره راجع به دعوای شرکت های تجاری میتوانید با مشاوران و وکلای موسسه گروه وکلای سنا در تماس باشید.

سوالات متداول

شکایت از شرکت های تجاری چگونه است؟

برای شکایت از شرکت به عنوان شخص حقوقی لازم است که در دادگاه صالح خود شرکت طرف دعوا قرار بگیرد در بالا به این مورد اشاره شده است.

دعاوی شرکت های تجاری شامل چه مواردی ست؟

 دعاوی بین شرکا با شرکت و بلعکس و هنچنین دعوای اشخاص خارج از شرکت با شرکت و دعوای ورشکستگی از جمله این موارد است.

نحوه مشاوره در خصوص دعوای شرکت های تجاری جگونه است؟

برای اخذ مشاوره صفر تا صد دعاوی شرکت های تجاری میتوانید از طریق شماره تلفن های موجود در سامانه اقدام کنید‌.وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *