شرکت های تجاری

خیانت در امانت در قانون تجارت
شرکت های تجاری

خیانت در امانت در قانون تجارت

با گسترش روابط حقوقی میان افراد امروزه دیگر امانت محدود به یک سری عقودی که در قانون مدنی آمده است

شرکت تعاونی
شرکت های تجاری

آشنایی با انواع شرکت های تعاونی

 ‌قانون شرکتهای تعاونی؛ شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع

ورشکستگی
شرکت های تجاری

دعاوی ورشکستگی

در طرح دعوای ورشکستگی ابتدا با مفهوم تاجر آشنا می‌شویم. تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری

مطالبه سهام
شرکت های تجاری

مطالبه سهام شرکت

تعریف دعوی مطالبه سهم الشرکه شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه

ابطال علامت تجاری

دعوی ابطال علامت تجاری به موجب ماده ی ۴۱ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، هر ذی نفع می

نمونه رای ورشکستگی
شرکت های تجاری

نمونه آراء ورشکستگی

دعوای شرکت سهامی خاص به طرفیت دادستان به خواسته دور حکم ورشکستگی رأی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در

انواع اساسنامه شرکت ها

در این مطلب با به اساسنامه های مربوط به شرکت های سهامی خاص، اساسنامه شرکت تعاونی و اساسنامه شرکت با

انواع شرکت های تجاری در قانون

 مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم به شرح ذیل می‌باشند که طریقه انحلال هر یک در