نحوه اجرای گزارش اصلاحی

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در صورتی که خواستۀ دعوا، تخلیۀ خانه به علت احتیاج شخصی باشد و بین خواهان و خوانده توافق شود که خوانده عین مستأجره را در تاریخ معینه تخلیه نماید و بر اساس توافق طرفین، دادگاه گزارش اصلاحی صادر نماید، اصدار اجراییه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامۀ مذکور با مقررات خاص قانون مالک و مستأجر مغایرت دارد یا خیر؟

با توجه به مادۀ ۱۸۴قانون آیین دادرسی مدنی  که مقرر می‌دارد مفاد صلح‌ نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، به نظر کمیسیون، اصدار اجراییه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامۀ مذکور، بدون اشکال است.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید