نحوه اجرای گزارش اصلاحی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: در صورتی که خواستۀ دعوا، تخلیۀ خانه به علت احتیاج شخصی باشد و بین خواهان و خوانده توافق شود که خوانده عین مستأجره را در تاریخ معینه تخلیه نماید و بر اساس توافق طرفین، دادگاه گزارش اصلاحی صادر نماید، اصدار اجراییه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامۀ مذکور با مقررات خاص قانون مالک و مستأجر مغایرت دارد یا خیر؟

با توجه به مادۀ ۱۸۴قانون آیین دادرسی مدنی  که مقرر می‌دارد مفاد صلح‌ نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، به نظر کمیسیون، اصدار اجراییه برحسب تقاضای خواهان به استناد سازش‌نامۀ مذکور، بدون اشکال است.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید