فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
گروه وکلای سنا(دفتر وکالت برادران زینالی) - وکیل متخصص سرقفلی

نمونه دادخواست های ابتدایی اوراق قضایی

نمونه دادخواست های ابتدایی اوراق قضایی

نمونه دادخواست

microsoft-word-iconبرگ دادنامه
microsoft-word-iconبرگ اجاره نامه
microsoft-word-iconبرگ اظهارنامه
microsoft-word-iconبرگ دادخواست تجدید نظر
microsoft-word-iconبرگ واخواست نامه (۱)
microsoft-word-iconبرگ واخواست نامه (۲)
microsoft-word-icon]برگ دادخواست متقابل

microsoft-word-iconبرگ دادخواست وارد ثالث

microsoft-word-iconبرگ مبایعه نامه اتومبیل 

microsoft-word-iconبرگ مبایعه نامه اموال غیر منقول

microsoft-word-iconبرگ دادخواست فرجامخواهی

microsoft-word-iconبرگ دادخواست دیوان عدالت اداری
microsoft-word-iconبرگ اعتراض ثالث با خواسته اصلی

microsoft-word-iconبرگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین

microsoft-word-iconبرگ گواهی انحصار وراثت بیشتر از سه میلیون تومان
microsoft-word-iconبرگ گواهی انحصار وراثت کمتر از سه میلیون تومان

microsoft-word-icon ابطال عملیات اجرائی با درخواست توقیف عملیات اجرایی
microsoft-word-iconاستشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه اول )
microsoft-word-iconاستشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه دوم )
microsoft-word-iconاستشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت (طبقه سوم )

microsoft-word-iconبرگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (واخواهی )

microsoft-word-iconبرگ اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تأخیر عملیات اجرائی

microsoft-word-iconبرگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی و الغاء دادنامه مورد اعتراض

microsoft-word-iconبرگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (درخواست توقف فوری عملیات اجرائی با صدور قرار قبولی واخواهی )

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©