دانلود نمونه قرارداد حق الوکاله وکیل دادگستری (PDF & Word)

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

قرارداد حق الوکـالـه

پیرو وکالتنامه شماره …………………..  مورخ ……………….. و به تجویز ماده یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۴/۸۵ ناظر بر ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که مقرر داشتــه؛ «قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است …» وکیل و موکل در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر توافق نمودند:

وکیل پایه یک دادگستریماده۱) نام و مشخصات و اقامتگاه وکیل: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده۲) نام و مشخصات و اقامتگاه موکل یا متعهد پرداخت: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده۳) حق الوکاله مندرج در این قرارداد انحصاراً مربوط است به: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده۴) چنانچه در جریان کار، ضرورت ایجاب نماید که شکایت و دعوی دیگری طرح یا شخص ثالثی جلب و یا ثالثی وارد دعوی شود و یا دعوی تقابل یا مرتبط توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح شود و یا وکیل علاوه بر موضوع ماده فوق در مراحل فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اجرای حکم و رسیدگی پس از نقض دخالت کند، میزان حق الوکاله ارتباطی به این قرارداد ندارد و مستلزم حق الوکاله جداگانه بر اساس توافق جداگانه خواهد بود.

ماده۵) میزان حق الوکاله موضوع قرارداد …………………………….. ریال (برابر ………………………… تومان است ) که به ترتیب زیر قابــل پرداخت است: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تبصره ۱: در صورت صدور حکم قطعی و همچنین در صورتی که در جریان رسیدگی بدوی­ دعوی به هر نحو (ازجمله با تنظیم گزارش اصلاحی) بین طرفین به سازش خاتمه یابد، وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله آن مرحله است.
تبصره ۲: چنانچه پس از اعلام وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد و تقدیم دادخواست و شکوائیه، موکل در هریک از مراحل رسیدگی بدون دلیل اقدام به عزل وی نماید، وکیل استحقاق دریافت حق الوکاله آن مرحله را خواهد داشت.
تبصره ۳: وکیل بر اساس مبالغ دریافتی تمبر مالیاتی و حقوق صندوق حمایت و کانون را پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۴: در صورت اعلام استعفاء از طرف وکیل در هر یک از مراحل رسیدگی، چنانچه این اقدام وی مستند به فعل یا تخلف موکل از جمله عدم پرداخت هزینه های قانونی و یا حق الوکاله آن مرحله توسط موکل باشد، وکیل حق مطالبه و اخذ حق الوکاله آن مرحله را خواهد داشت و چنانچه استعفاء وکیل منحصراً معلول تصمیم وکیل باشد به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است مستحق دریافت حق الوکاله خواهد بود.

ماده۶) پرداخت هزینه های دادرسی و مخارج لازمه دعوی از قبیل هزینه سفر و اجرای قرار و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داوری و هزینه آگهی و غیره به عهده موکل است که موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ اعلام وکیل از هر طریق اعم از پیامک یا تلفن و امثال آن به شماره تماس که موکل ارائه داده نسبت به پرداخت مبلغ مقرر اقدام کند، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه وکیل نیست.

ماده۷) معرفی شهود و مطلعین، آوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار و تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی و معاینه محل و همچنین سایر اقدامات اجرائی مثل جلب متهم ابلاغ اوراق دعوی بعهده وکیل نیست و با اعلام وکیل و عدم اقدام یا تأخیر موکل مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.

ماده۸)  وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی نماید و تعهد وکیل در قبال موکل از نوع تعهد به وسیله دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و مدارک و دلایل مورد ارائه موکل با رعایت موازین قانونی و عرف وکالت می باشد و موکل با توجه به احتمال عدم پیشرفت کار، حاضر به امضای این قرارداد شده است.

به موکل توضیح داده شد درصورت عدم پذیرش شکایت کیفری احتمال دارد طرف مقابل شکایت افترا علیه وی طرح نمایند و همچنین درصورت رد دعوی حقوقی ممکن است موکل به پرداخت خسارات دادرسی در حق طرف مقابل و یا دولت ( در دعوی اعسار) محکوم گردد.

ماده۹) درصورت بروز هر گونه اختلاف بین وکیل و موکل یا متعهد پرداخت که ناشی از اصل قرارداد وکالت و یا حق الوکاله و یا به طور کلی مرتبط با این قرارداد باشد از جمله اختلافات راجع به تفسیر و اجرای قرارداد، موضوع از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

طرفین با امضاء این قرارداد، به مرکز داوری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس تفویض اختیار نمودند تا نسبت به انتخاب داور با حق صلح و سازش جهت رسیدگی به اختلافات فیمابین اقدام نماید.

رأی صادره توسط داور منتخب مذکور قطعی و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. حق الزحمه داور بر اساس تعرفه مرکز داوری بالمناصفه با طرفین است و مهلت اظهارنظر داور از تاریخ قبولی داور ۴۵ روز است.

ماده۱۰) مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده تابع مقررات تعرفه حق الوکاله و عرف وکالت می باشد. این قرارداد مشتمل بر۱۰ ماده و ۴ تبصره در دو نسخه، در تاریخ      /      /      ۱۳ بین طرفین تنظیم و به امضاء آنان رسید و مبادله گردید، اعتبــار نسخ یکسان می باشد و نسخه ای از آن تحویل موکل گردید.

دانلود فایل word قرارداد حق الوکـالـه

دانلود فایل pdf قرارداد حق الوکـالـه

2 پاسخ

  1. سلام خسته نباشید.ببخشیدجناب من برای یه کارفرماکارکردم تعمیرات اساسی شرکت نفت.کار دست دوم ازش گرفتم.وبخاطر اعتمادی که بهش داشتم هیچگونه قراردادی یاسندی لینکلن ننوشتم.والان ۶میلیون تومان ازحقم راخورده ومیگه من زبونا اول باهات شرط کردم.گرجه همه حرفاش کربن.خلاصه چکارمیتوانم بکنم

    1. سلام: اگر شاهدی برای این موضوع داشته باشید می توانید اقدام نمایید در غیر اینصورت نمی توانید برای اثبات این موضوع اقدام به طرح دعوا نمایید.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید