وکیل سرقفلی مغازه

وکیل سرقفلی مغازه

حقی است که تاجر نسبت به تجارت و کاسبی در یک محل از جهت شهرت کار، رونق مشتری و… به دست می آورد. در واقع آن ‌پولی که مستاجر برای گرفتن منافع یک مغازه یا مکان تجاری به مالک پرداخت می کند با این دقت که در اینجا مالک عین مغازه همان موجر است. حق کسب و پیشه حقی مالی است که در اثر استمرار زمان و مرور زمان برای مستاجر به وجود می آید.

این حق ناشی از شهرت تجاری و اعتباری است که از مشتریان دائمی خود گرفته است به همین علت قانون گذار از این امر حمایت کرده و اجازه نداده مالک و موجر به راحتی دسترنج مستاجر را صاحب بشود.

برخی معتقدند دو نهاد سرقفلی و حق کسب و پیشه یک چیز هستند و برخی مخالفند در هر حال احکام اینها در قانون با هم متفاوت هستند.

برای هر گونه اطلاع و انجام عمل حقوقی مرتبط با سر قفلی بهتر است از قبل با متخصص و وکیل سر قفلی مغازه یا مکان تجاری مشورت کنید.

سر قفلی به زبان راحت تر

سر قفلیسر قفلی بر خلاف حق کسب و پیشه جنبه قراردادی دارد فرض کنید که مستاجر همان اول مبلغی تحت عنوان سر قفلی به مالک بپردازد حال به واسطه همین مبلغ حقی در مال مستاجره پیدا می کند و آن حق این است که برای سالیان بعد نسبت به دیگران در اجاره کردن آن‌ مکان ‌تجاری  اولویت و تقدم دارد حال فرض کنیم که مستاجر صلاح نمی داند تمدید کند اجاره را و ملک را تخلیه می کند در این صورت مالک باید آن سر قفلی را که از ابتدا گرفته است به نرخ روز تادیه کند.

در حالتی دیگر مستاجر پولی تحت عنوان سرقفلی نمی گیرد در اینجا ولی مالک حق انتقال  به غیر اجاره را خواهد داشت در اینجا مستاجر می تواند با اجاره دادن مال مستاجره از مستاجر دوم سرقفلی بگیرد اما هنگام تخلیه مستاجر دوم حقی نسبت به مالک ندارد و پول سرقفلی اش را باید از مستاجر اول بگیرد.

در این زمینه برای جزئیات بیشتر بهتر از دانش وکیل سرقفلی مغازه استفاده کنید.

برادران زینالی وکلای تخصصی سرقفلی و  صاحب بیش از ۱۵۰ کتاب در زمینه امور حقوقی هستند.

سر قفلی

میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه

همان گونه که در بالا اشاره شد سرقفلی جنبه قراردادی دارد و طرفین با توافق خود مبلغ ان را مشخص می کنند که این مبلغ بسته به نوع ،مساحت ملک این مبلغ متفاوت است.

اما حق کسب و پیشه با توجه به شهرت مستاجر که در اجاره به وجود آورده توسط کارشناس دادگاه تعیین می شود.

حق کسب و پیشه نهادی بود که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ به رسمیت شناخته شده بود اما در سال ۷۶ قانون گذار این امر را تغییر کلی داد و با رسمیت دادن به حق سرقفلی حق کسب و پیشه را از تاریخ تصویب قانون ۷۶ به بعد از میان برداشت.

در تعیین میزان سرقفلی از تخصص برادران زینالی استفاده کنید ایشان به صورت تخصصی وکیل سر قفلی مغازه و مکان های تجاری و نگارنده بیش از ۱۵۰ جلد کتاب در امور حقوقی هستند.

سخنان استاد زینالی درباره مالیات نقل و انتقال سرقفلی

شباهت های سر قفلی و حق کسب و پیشه

هر دو امری مالی هستند و دارای ارزش اقتصادی قابل مبادله با پول می باشند.

مورد دیگر اینکه هر دو نهاد سر قفلی و حق کسب و پیشه قابل توارث و به ارث رسیدن هستند حتی اگر حق انتقال به غیر نداشته باشند.

هر دو نهاد مورد نظر ممکن است چون ارزش اقتصادی دارند قابل توقیف برای وصول طلب شوند.

تفاوت های حق سر قفلی با حق کسب و پیشه

  1. حق سر قفلی در حال حاضر سر قفلی جنبه مشروع و شرعی دارد اما به نظر می رسد حق کسب و پیشه نامشروع شناخته شده است.
  2. تعیین میزان سر قفلی با توجه به ملک و تجهیزات آن و با توافق طرفین است و اما حق کسب و پیشه بیشتر مربوط به شغل و مدت اشتغال به کسب و تجارت است و آن را دادگاه با نظر کارشناس تعیین می کند.
  3. سر قفلی همانطور که گفته شد چون جنبه قراردادی دارد و منوط به توافق طرفین است لذا می تواند قابل اسقاط باشد یعنی مالک محل از آن صرف نظر کند اما حق کسب و پیشه امری قهری است و خود به خود حاصل می شود و اراده طرفین در آن نقشی ندارد.
  4. در سر قفلی کسی که حق سر قفلی دارد اگر در مال اجاره ای تعدی و تفریط کند باز هم حق سر قفلی او پابرجا ست اما در حق کسب و پیشه ممکن است با تعدی و تفریط فرد حق کسب و پیشه وی زائل شود.

بیشتر بخوانید: مغازه سرقفلی بخریم یا نه؟


حق سر قفلی

انواع سر قفلی

۱- پولی که همان ابتدای اجاره به موجر داده می شود

در اینجا این مبلغ قابل توقیف است به ای معنا که طلبکار می تواند با اثبات اجاره و سر قفلی از واحد اجرای احکام توقیف آن را بخواهد این واحد اجرای احکام نیز ابلاغ می کند به موجر که حق ندارد پس از پایان اجاره مبلغ را به مستاجر برگرداند یعنی این مال نزد موجر توقیف شده است.

برای اثبات این امر توصیه می شود از تخصص وکیل سر قفلی مغازه یا مکان تجاری استفاده کنید.

۲- پولی که مستاجر در میانه مدت اجاره از موجر یا مستاجر دیگر دریافت می کند.

این مورد در جایی رخ خواهد داد که حق انتقال از مستاجر سلب نشده باشد و وی برای اسقاط این حق و واگذاری این حق به موجر یا مستاجر دوم مبلغی از آنان دریافت ‌کند.

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر بیان می دارد:

«مستاجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر اینکه ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.»

این حق نیز چون جنبه مالی دارد قابل توقیف است اما کمی نسبت به مورد قبل دشوار تر است به این شکل که طلبکار مستاجر اول می تواند مس از اثبات اینکه بین مستاجر و موجر یا مستاجر دیگر توافق بر واگذاری در مقابل مبلغی شده است می تواند تقاضای توقیف ان مال را نزد موجر یا مستاجر دوم بخواهد در اینجا بخش اجرای احکام مدنی نیز با ابلاغ به موجر یا مستاجر اول بیان می دارد که  حق ندارد مبلغ را به مستاجر تادیه کند و این مبلغ توقیف شده محسوب می شود.

در زمینه سرقفلی و توابع آن می توان از وکیل سرقفلی مغازه و تخصص برادران زینالی نگارنده بیش از ۱۵۰ جلد کتاب حقوقی استفاده کرد.


بیشتر بخوانید: انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک


انواع سر قفلی

موارد دیگری هم برای سرقفلی پیش بینی شده است مثل:

۳- ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر که بیان می کند:

هر گاه شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند.

در این صورت مستاجر میتواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی را به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

۴- ماده ۸ ق.ر.م.م که مقرر می دارد:

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید ،مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

در این زمینه اگر به مشکلی مواجه شدید بهتر است از وکیل سرقفلی مغازه استفاده کنید.


بیشتر بخوانید: ۰ تا ۱۰۰ سرقفلی بعد از فوت


انواع سر قفلی

نتیجه گیری مطلب وکیل سرقفلی

سرقفلی حق تقدم و اولویتی است که مستاجر نسبت به ملک تجاری یا مغازه اجاره ای دارد سرقفلی بحثی بسیار پیچیده و تخصصی است که حتی کسانی که خود حقوق خوانده اند ممکن است کامل نتوانند آن را با جزئیات بررسی کنند درباره افراد عادی در این زمینه هم همین ماجرا حاکم است لذا در سرقفلی اگر با این مسئله مواجه شدید توصیه می شود از وکیل سرقفلی مغازه استفاده کنید تا به مشکلی برنخورید.

سوالات متداول

آیا نیاز است از وکیل سرقفلی مغازه استفاده بشود؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد به علت پیچیدگی این امر حتی برای کسانی که حقوق خوانده هستند بهتر از وکیل تخصصی مثل وکیل سرقفلی مغازه بهره بجویید.

احکام سرقفلی در چه قانونی بیان شده است؟

احکام سر قفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ بیان شده است.

مبلغ سر قفلی چگونه تعیین می شود؟

مبلغ سر قفلی بسته به توافق طرفین است اما ملک و مساحت و امکانات آن در این زمینه موثر است.