وکیل شهرداری

نتیجه گیری

قوانین شهرداری دارای پیچیدگی های خاص خود است و برخلاف دیگر قوانین عادی، افراد جامعه احاطه ای آنچنان به آن ندارد و مراجع رسیدگی کننده زیادی در شهرداری وجود دارد که این امور در تخصص وکیل متخصص شهرداری است.

راه های اعتراض به آرای این کمیسیون هم پیچیدگی هایی دارد که گاها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و گاها در صلاحیت دادگاه است، از این جهت بیشتر دعاوی شهرداری نیازمند وکیل است و بدون حضور وکیل برای فرد امری زمان بر خواهد بود که امکان رسیدن به مقصود برای وی اندک می باشد.

در این زمینه ما توصیه می کنیم که از گروه وکلای سنا که دارای وکلایی متخصص در زمینه شهرداری است استفاده کنید.

 

سوالات متداول درباره وکیل شهرداری

  • آیا لازم است در دعاوی شهرداریها وکیل استفاده کنیم؟

بله، به علت پیچیدگی های قانونی شهرداری و کمیسیون های مخالف آن و کم بودن اطلاعات مردم عادی از قوانین شهرداری استفاده از وکیل لازم است.

  • شهرداری ملکی را از کسی برای امور خود گرفته اما بهای آن را نپرداخته در کجا اقامه دعوا باید کرد؟

در اینجا چون جنبه قراردادی در پرونده است مستقیما دادگاه عمومی حقوقی صالح است به رسیدگی و باید در این دادگاه اقامه دعوا شود نه در کمیسیون های مربوطه.

  • بهترین وکیل متخصص در امور شهرداری را چگونه بشناسیم؟

در این زمینه می توانید از گروه وکلای سنا که دارای وکلایی هستند که تخصصا در زمینه شهرداری وکالت می کنند استفاده کنید.

  • اعتراض به آرای کمیسیون های شهرداری در صلاحیت چه مرجعی ست ؟

اعتراض به رای این کمیسیون ها بیشتر و غالبا در صلاحیت دیوان عدالت اداری و گاهی هم در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

صفحه اصلی