سوالات متداول سرقفلی

سوالات متداول سرقفلی

حق سرقفلی از حقوقی است که برای مستاجر در ملک تجاری به وجود می آید. این حق که برخی آن را با حق کسب و پیشه یکسان می دانستند در سال ۷۶ و دوره قانون روابط موجر و مستاجر رسمیت قانونی یافت به جای حق کسب و پیشه و حق کسب و پیشه از آن […]
ادامه مطلب
ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶+انتقال حق کسب و پیشه

اجاره یکی از عقود و قراردادهای پر کاربرد در جامعه به شمار می رود به همین جهت در سالیان مختلف قوانین آن به تبع وضعیت جامعه تغییر کرده است و به همین دلیل است در مورد اجاره ما با قوانین مختلفی سر و کار داریم که یکی از آن ها قانون سال ۵۶ است. در […]
ادامه مطلب
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ + تحلیل و تفسیر

ماده ۶ قانون نام برده از پرداخت اجاره بها و نحوه پرداخت آن سخن می گوید البته مواد دیگری هم وجود دارد که در این باره بیان حکم می کند. در بند ۹ از ماده ۱۴ هم از ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره بها سخن می گوید. در این قسمت قصد داریم تا از نحوه […]
ادامه مطلب
آیا حق کسب و پیشه به ارث می رسد

آیا حق کسب و پیشه به ارث می رسد؟

حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی نهادی هایی هستند وابسته به موجر و مستاجر و قرارداد اجاره، حق کسب و پیشه حقی است که برای مستاجر در راستای زحماتی که در ملک تجاری، برای او به وجود می آید. با این توضیح که در حق کسب و پیشه مستاجر به واسطه فعالیت خود […]
ادامه مطلب
بازداشت و مزایده سرقفلی

بازداشت و مزایده سرقفلی

در این مطلب قصد داریم شما را با تمامی زوایای بازداشت سرقفلی و مزایده سرقفلی آشنا کنیم پرسش: آیا بازداشت  سرقفلی امکان‌پذیر است؟ هر چند بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق ماده‌ی ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا جایز است، و بازداشت سرقفلی و توقیف ان توسط طلبکار منع قانونی وجود ندارد […]
ادامه مطلب
پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

پرسش: با توجه به مفاد صدر ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرقفلی آیا در انقضای مدت اجاره و تخلیه باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه به تبصره ۲ همین ماده قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟ نظر اکثریت: عبارت صدر ماده با تبصره […]
ادامه مطلب
مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

پرسش: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معین، از جمله دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ نظر اکثریت با توجه به تعریف مال، عناصر آن عبارت است از: ۱٫ عین موجود در خارج یا منفعت آن. ۲٫ قابل تقویم بودن به پول ۳٫ متعارف بودن تقویم به پول ۴٫ قابلیت تقویم به پول […]
ادامه مطلب
روابط موجر و مستاجر

کاربردی ترین سوالات سرقفلی ونحوه انتقال سرقفلی مغازه

پرسش: آیا با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶در مجلس شورای اسلامی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به کلی نسخ شده است یا نه؟ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، در مورد محل‌های کسب و پیشه یا تجارت تا موقعی که عدم مشروعیت آن از طرف شورای نگهبان اعلام […]
ادامه مطلب
الزام به تنظیم سند سرقفلی

الزام وجود سند سرقفلی جهت اثبات مالکیت سرقفلی

الزام وجود سند سرقفلی جهت اثبات مالکیت سرقفلی پرسش: محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به، سرقفلی متعلق به محکوم‌علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است. توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟ با توجه به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی است،محکوم‌له می‌تواند جهت استیفای محکوم‌به سرقفلی متعلق به محکوم‌علیه را توقیف و تقاضای […]
ادامه مطلب
قوانین سر قفلی , تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی

تقاضای تخلیه خانه در شرایط (شرکا -ورثه)

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا پرسش: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، سه نفر که مالک یک مغازه می‌باشند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده‌اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد، لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را […]
ادامه مطلب