پرسش و پاسخ های سایت

خیار تبعض صفقه یعنی چه و در قانون مدنی چه شرایطی دارد (خیار تبعض صفقه در اجاره)
حقوقی

خیار تبعض صفقه و شرایط آن

 خیار تبعض صفقه در حقوق به این صورت بیان می شود همه ی ما در طول زندگی خود بسیار درگیر

خیار شرط - منظور از خیار شرط چیست؟ + شرایط آن در عقود مختلف
حقوقی

منظور از خیار شرط چیست

 خیار شرط یکی از خیارات چندگانه ای است که برای به هم زدن عقد به کار می رود؛ خیار شرط

منظور از خیار حیوان چیست
حقوقی

منظور از خیار حیوان چیست؟

آیا تابحال راجع به معاملات حیوانات و شرایط آن شنیده اید؟ زمانی که صحبت از معامله حیوانات می شود؛ همیشه

ایقاع چیست
حقوقی

ایقاع چیست؟

عقد و ایقاع اعمال حقوقی ای محسوب می­ شوند که تحت اراده فرد ایجاد می ­شوند. اعمال حقوقی عبارت است

حیازت مباحات چیست
حقوقی

حیازت مباحات چیست؟

برای آنکه بتوانیم مالک یک مال بشویم باید دلیل و سببی وجود داشته باشد که مالک مالی بشویم؛  برای مثال

معامله فضولی چیست
حقوقی

معامله فضولی چیست؟

اگر مالی داشته اید که از خرید و فروش آن بی خبر بوده اید و شخصی دیگر بدون اطلاع و