غیر قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی در دیه

غیر قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی در دیه

پرسش: در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان آیا هزینه دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟ طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در مورد مطالبه آن هزینه دادرسی قابل وصول نیست.ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است. مراجعه به […]