میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریمیزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نباید از حداقل مصرح در قانون کمتر باشد. پرسش: اولاً: آیا شورای شهر می‌تواند علاوه بر جریمه‌ای که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۳۴) برای تخلفات ساختمانی تعیین شده جریمه دیگری معین کند؟ ثانیاً: آیا آرای […]