آیا اجازه شوهر برای عمل جراحی همسر الزامی است

اجازه شوهر برای عمل جراحی همسر

در بسیاری از موارد که نیاز به یک عمل جراحی فوری و فورس ماژور می باشد و حال بیمار بسیار وخیم می‌باشد در چنین مواردی نه تنها از کسی به عنوان همراه امضا گرفته نمی شود بلکه رضایت خود بیمار هم در این گونه موارد نیاز نمی باشد و بدون نیاز به اینکه کسی برگه […]

نحوه شکایت از شورای شهر و روستا

نحوه شکایت از شورای شهر و روستا

در هر شهری، شهرداری نقش مهمی را در ارائه خدمات، اعم از ایجاد و گسترش فضای سبز، توسعه حمل و نقل عمومی، سازماندهی خیابان ها و شوارع و مواردی از این قبیل را ایفا می کند. به طوری که شاید بر حسب ظاهر امر، وظایف شهرداری بسیار بیشتر از سایر مسئولین به چشم خواهد آمد. […]

بررسی حقوق زن در اسلام و قوانین ایران

بررسی حقوق زن در اسلام و قوانین ایران

با توجه به جایگاهی که اسلام برای زن قائل شده است و همچنین با توجه به نقش تربیتی زن در جامعه، می ­توان گفت که زن به عنوان اصلی ­ترین و مهمترین عامل تاثیرگذار در پیشرفت جوامع یا عقب­ ماندگی آن می­ تواند مطرح شود، شاعر بزرگ مصری حافظ ابراهیم در این زمینه شعری دارد […]