نحوه پیگیری کارت سوخت خودرو و موتور

نحوه پیگیری کارت سوخت خودرو و موتور

پس از سهمیه‌بندی شدن بنزین در آبان ۹۸، قیمت آن به صورت سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان مشخص شد. همچنین هر خودروی شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه دریافت می‌کند. از زمان اعلام این موضوع، کارت سوخت و داشتن آن اهمیت پیدا کرد و افرادی که کارت سوخت نداشتند […]

شرح و تفسیر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

شرح و تفسیر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قانون ماهوی، جرایم را مورد شناسایی قرار داده است و یک تقسیم بندی کلی از اینکه جرمی تحقق پیدا کند نیز ارائه داده است که شامل سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می شود. بدین معنا که جرمی قابل مجازات است که در قوانین عام و خاص جرم انگاری […]