ضمان معاوضی به زبان ساده و تفاوت آن با ضمان درک

ضمان معاوضی چیست

ضمان معاوضی یکی از مباحث حقوقی مطروحه است که در تمام جوامع پذیرفته شده است و مبنای عقلانی دارد، اگر فردی مالی را می خرد قصد دارد که در ازای آن پولی که داده است، مالی دریافت کند، در قانون ما با صرف بستن عقد، مالکیت منتقل می شود و مال از آن خریدار است […]