مدارک لازم برای انتقال سرقفلی مغازه

مدارک لازم برای انتقال سرقفلی مغازه

سرقفلی در عرف جامعه به یک اسم شناخته شده است در حالی که اگر قرارداد شما مربوط به قانون سال۵۶ باشد درست است به سرقفلی یاد می شود در حالی که تحت عنوان حق کسب وپیشه نام دارد و اگر قرارداد اجاره مربوط به قانون سال ۷۶ باشد تحت عنوان سرقفلی می باشد ولی به […]

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ + تحلیل و تفسیر

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر

ماده ۶ قانون نام برده از پرداخت اجاره بها و نحوه پرداخت آن سخن می گوید البته مواد دیگری هم وجود دارد که در این باره بیان حکم می کند. در بند ۹ از ماده ۱۴ هم از ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره بها سخن می گوید. در این قسمت قصد داریم تا از نحوه […]