0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام مغازه كوچكى در كرج دارم كه سرقفلي است در سند سرقفلي شغل الكترونيك درج شده حدود سه ماه پيش بعد از چند سال اجاره دادن اينجانب به دفترچاپخانه البته با رضايت كتبى، صاحب ملك امسال به صاحب ملك مراجعه كردم واز ايشان براى تغييرشغل به مواد غذائى اجازه خواستم وايشان لفظآ اجازه دادند وكفتند سه ماه مهلت ميدهم تا شغل جديد را امتحان كنى كه كار مىكند يا نه بنده شغل جديد را راه اندازى كردم وبعد از چند ماه صاحب ملك براى تغيير شغل درخواست مبلغ چهل ميليون كرد وتهديد كرد اگر پرداخت نكند شكايت كرده وحكم تخليه مىگيرد آيا ميتواند

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.1k امتیاز)
با سلام اگر شما هیچ سند و مدرکی یا شهادت شهودی دال بر اینکه ایشان به شما اجازه تغییر شغل را داده اند نباشد می توانند تخلیه ملک را بگیرند برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل به قلم اینجانب مهدی زینالی انتشارات چراغ دانش مراجعه کنید.

...