0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
مجازاتهای مربوط به شهادت و سوگند دروغ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (2.2k امتیاز)
سلام

شهادت کذب جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی برای این عمل مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین شده برای این که شرایط تحقق این جرم را بدانید پیشنهاد می‌کنیم به کتاب « آثار شهادت شهود در رویه دادگاهها - انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمایید.

...