0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
با استناد به کدام ماده قانونی و تبصره آن در اداره ثبت املاک می توان اقدام به اصلاح ابعاد ملک که منجر به افزایش مساحت زمین در سند مالکیت می شود کرد؟  و یا اساسا قانون گذار در مواردی که ابعاد زمین در سند مالکیت با وضع موجود زمین مطابقت ندارد چه راهکاری اندیشیده است؟

توضیحات بخش حدود ملک سند مالکیت منقوله دار به صورت است
"شمالاً بطول 400 متر مرزی است به مرز ملک آقای x، شرقا بطول 200 متر محدود است بحریم رودخانه y، جنوباً بطول 400 متر پی است به اراضی ملی شده، غرباً بطول 200 متر به راه بدل مجاورین جزو اراضی روستای t می باشد. توضیح اینکه ماوراء حدین شرق و غرب اراضی ملی شده می باشد."
ولی وضع موجود اختلافاتی با حدود قید شده در سند مالکیت دارد. طول ملک (شرق به غرب) بیشتر و عرض ملک (شمال به جنوب) کمتر از مقادیر ذکر شده در سند مالکیت است طوری که مساحت ملک 2 هکتار 10 هکتار میشود (دو هکتار بیشتر از سند).

با مراجعه به  اداره ثبت املاک محل پاسخ و راهکار قانع کننده ای دریافت نکرده ام لطفا راهنمایی فرمایید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)

سلام بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک کشور


...