0 امتیاز
در شرکت های تجاری توسط
شکستن شیشه و دوربین های مدار بسته و پرت کردن آجر و سنگ بع داهخل سوله کارخانه  موضوع این شکایت چی میشه؟؟؟؟

وکل این متن بالا به کدام ماده ها ربط دارد و یا میشود به ماده های دیگر برای محکم شدن ادله میشود بگین

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (300 امتیاز)

باسلام میتوانیدبه جرم تخریب شکایت کنیدالبته بایدثابت کنیداگرشاهدداشتید


...