+3 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام اگر مالک زمینی توافقی با شهرداری بصورت شفاهی داشته باشد ایا این توافق باید به تصویب شورای شهربرسد یا خیر واگر نرسد ایا توافق باطل است یا خیر درضمن چنانچه سه ماه ازتاریخ توافق  بگذرد وشهرداری اقدامی جهت  اجرای توافق به عمل نیاورد ایا طبق تبصره ۲ماده لایحه قانونی نحوه خرید تملک مصوب سال ۵۸ توافق منتفی محسوب میشود یا خیر

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
سلام

صرف توافق با شهرداری به صورت شفاهی موجب مسئولیت و تعهد با شهرداری نیست براساس مقررات شهرداری باید تمام توافقات به صورت مکتوب و به تایید مقام صلاحیت دار برسد.
0 امتیاز
توسط (2.0k امتیاز)
کلیه توافقات با شهرداری باید کتبی باشد و توافق شفاهی اثری ندارد. درمورد نتیجه توافق نیز گاهی به تایید  تصویب مقام صلاحیت دار بستگی دارد. باید توافق بررسی شود.

...