0 امتیاز
در در رویه دیوان عدالت اداری توسط (150 امتیاز)
آخه من هنوز به حسابداری دادگاه برای ارایه شماره شبا اقدام نکردم.میگن باید فیش واریز کارفرما باشه تا ادامه کاروپیگیربشم.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
به بخش اجرا مراجعه کنید و موضوعو اونجا مطرح کنید

...