0 امتیاز
در در رویه دیوان عدالت اداری توسط
برای تفکیک زمین اقدام کردیم ، زمین بالای ۵۰۰ متر بود، شهرداری بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی اقدام و قدرالسهم خود را مشخص، و پس از دعوت از کارشناس برای کارشناسی قدراسهم خود، فیش صادر کرده و ما فیش را پرداخت نمودیم. ولی شهردار گفت من اشتباه کردم، قدر السهم شما بیشتر میشه، من نقشه شما رو تایید نمی کنم تا مابه تفاوت را پرداخت کنید. که مبلغی دو برابر قدرالسهمی بود که از ما دریافت کرده بود. آیا ایشان پس از اینکه ما به همه تعهدات خود عمل کردیم می تواند دبه کند؟ در صورت عدم پاسخگویی شهرداری، آیا در صورت مراجعه به دادگاه ، دادگاه حداکثر را درخواست خواهد کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام

https://vakiltop.com

سوال رو به صورت انلاین از این قسمت بپرسید

...