0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
با سلام برادر اینجانب در سال 90با موتور با یک افغانستاني تصادف منجر به فوت داشتمه فاقد گواهینامه و بیمه نامه، طبق رای دادگاه در سال 90محکوم به پرداخت یکفقره دیه کامل و چون در ماه حرام بود یک فقره ثلث دیه کامل و نیز چهارماه حبس... چون برادرم توانایی پرداخت نداشت تقاضای تقسیط کرد و ماهی دویست هزار تومان پرداخت میکند.. البته تاکنون حدود بیست میلیون پرداخت کرده است.. آیا اولیاء دم متوفی میتوانند مابقی دیه را از صندوق بگیرند؟ خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید.. آیا بعد از گذشت 5سال میتوان به صندوق مراجعه کرد؟ ممنون

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

مرور زمان برای مطالبه دیه وجود ندارد و ذی نفع می تواند برای الباقی دیه در صورت داشتن شرایط به صندوق یا مسبب مراجعه کند برای کسب اطالاعات بیشتر به کتاب «مطالبه دیه در رویه دادگاه ها- انتشارات چراغ دانش» مراجعه فرمائید.
توسط
بسیار متشکرم از پاسخگویی و راهنمایی سریعتون

...