0 امتیاز
در قرار دادها توسط
سلام من به شخصی پول نزول بدهکار بودم که یک واحداپارتمان داشتم پارسال جهت ضمانت پول نزول دستی قولنامه اش کردم برای نزول خوار وامسال هم برای ضمانت دوباره پول سودی با همان شخص قولنامه اش کردم وبعدازدو ماه به شخص دیگرفروختمش وملک راتحویل شخص خریدار دادم وبعلت ورشکستگی شهریورماه امسال شکایت اون نزول خوار روکردم ولی اون نزول خوار الان روی قولنامه جدید اقدام کرده، چگونه میتوانم از خودم دفاع بکنم

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط

سلام

شما می توانید تقاضای ابطال قولنامه صوری را از دادگاه بخواهید برای مطالعه بیشتر به کتاب « دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها - انتشاارت چراغ دانش» مراجعه فرمائید.


...