0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
مغازه ای را خریداری کردم که مستاجر ان ادعای سرقفلی دارد ،با توجه به اینکه مالک اصلی که ملک را به زعم ایشان به وی سرقفلی داده ،فوت نموده و ملک چند دست گشته تا به بنده رسیده ،حکم ان چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ
صرف فوت مالک اولیه که محل را به صورت سرقفلی فروخته باعث ازبین رفتن حق سرقفلی مستاجر نمی شود و اگر مالک جدید که قائم مقام مالکین قبلی است از این بابت اطلاعی نداشته باشد می تواند قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت کند.

...