0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام اینجانب مالک 6دانگ ملکیت و 4 دانگ سرقفلی مغازه ای هستم آیا می توانم شخصا نسبت به فروش 6 دانگ ملک و سهم 4دانگ سرقفلی خودم با یک مبایعنامه جداگانه نسبت به شریک 2 دانگ سر قفلی مغازه اقدام نمایم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: برای راهنمایی بهتر بااستاد سرقفلی ایران جناب زینالی مشاوره نمایید.02191002090

...