0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
باسلام، خانمی ۴۲ هستم حدود ۱۰ سال سابقه کار بانکی داشته ام که بخاطر جمع آوری شعب بانک بیکار شده و مقرر گردید ۱۸ ماه حقوق بیکاری از تامین اجتماعی دریافت کنم. برج ۱۱ بعلت مشاهده ی بنده در دفتر کار همسرم حقوق بیکاری من را بدون تایید اداره کار قطع کرده اند. چندین بار مراجعه نموده و پیگیری کردم که حضور من در محل کار همسرم دال بر دریافت حقوق و شاغل بودن نیست و بر اساس چه مدرکی میگویید اشتغال بکار محسوب میشود آیا زن از شوهرش حقوق دریافت میکند؟ رییس اداره تامین اجتماعی فرمودند درخواست کتبی بنویسید تا پیگیری کنیم که متاسفانه این ماه برای چهارمین ماه متوالی حقوق بنده پرداخت نگردید و تاریخ پایان قرارداد من هم تا ۳۱ اردیبهشت بود. آنها ۴ ماه مرا به سر گرداندند که قراردادم به اتمام برسد. سوالم از حضرتعالی اینست که آیا بر طبق قانون میتوانم از اداره تامین اجتماعی شکایت کرده و به نتیجه مطلوب برسم یا خیر؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: برای راهنمایی بهتر باوکیل متخصص مشاوره نمایید02191002090

...