0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
سلام من می خواستم از مادرم باغچه ای را خریداری کنم ولی برای اینکه وارثین ادعا نکن به یکی از دوستام گفتم که بیاید از مادرم قولنامه ای را بگیرد چون مادرم ان را قبول داشت وبعد قرار بود پول را من به حساب اقا بریزم و بعد قولنامهد را به من بدهد و من دور زمین را حصار کشی کردم و خانه ای هم ساخته و در ان زندگی میکنم و بعد 8 ماه که رفتم قولنامه را بگیرم نداد و من دوباره قولنامه ای را از مادرم گرفتم و بعد 9 ماه رفته است شکایت کرده است و ادعا میکند که باغ مال من است و این اقا تصرف ادوانی کرده و از مادرم هم شکایت کرده که باغ را به من تحویل نداده من باید چکار کنم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: بابت خیانت در امانت از این فرد شکایت نمایید .

...