0 امتیاز
در قرار دادها توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام.من یک زمین کشاورزی دارم که بافردی به مدت ۱۱سال قراردادمشارکت بسته ام الان مدت ۶سال ازآن قراردادگذشته است درقراردادهم ذکرشده است که اگرقراردادازطرف من نقض شودباید۵۰میلیون تومان به آن فردبدهم آیاالان میتوانم ۵۰تومن به آن فردبدم وزمینم راازاوپس بگیرم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: اگر چنین توافقی شده باشد بله می توانید اقدام نمایید.

...