0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام ، من دو پرونده در اجرای احکام شورای حل اختلاف دارم که محکوم علیه محکوم به پرداخت اصل و تاخیر تادیه گردیده ،  ولی محکوم علیه مبلغ را طی فیش واریزی با شماره پرونده ای که هنوز تاخیر تادیه برای  آن محاسبه نشده واریز نموده ، با توجه به این وضعیت آیا محکوم علیه می تواند مدعی پرداخت برای پرونده دوم که هنوز محاسبه دیر کرد برایش انجام نشده باشد.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: برای کمک بهتر باید از طریق مشاوره با وکیل اقدام نمایید02191002090

...