0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام

از دست کسی که  10 میلیون پول ام را برده بود شکایت کردم در شورای حل اختلاف شهریار و 2 بار هم 2 نفر شاهد بردم ولی پس از 1/5 سال هنوز رای صادر نشده است. آیا راهی هست که از شورای حل اختلاف شکایت کنم که اینقدر تعلل می کنند.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: از دادگاه انتظامی علیه شورا شکایت نمایید.

...