0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام:  خیر چون رابطه نسبی بین فرزند و همسر این خانم وجود ندارد ارثی نیز به این فرزند نمی رسد.

...