0 امتیاز
در جرایم جزایی و کیفری توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
با سلام، من یه سه چهار ماهی هست که با یه خانم شوهر دار بصورت تلفنی و پیامک در ا تباط هستم، الان شوهر خانم خبر دار شده، خواستم ببینم در صورت گرفتن پرینت و شکایت کردن  جرم من چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: درصورت اثبات رابطه نامشروع  عنوان جرمش هست و مجازاتش هم داشتن رابطه نامشروع با حبس و شلاق تعزیری تا 74ضربه می باشد.

...