0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام. پدر اینجانب فوت شده است و گواهی انحصار وراثت در مردادماه اخذ میشود. یکی از وراث خارج از کشور زندگی میکند. ایشان اعلام کرده است که سهمی از ارث نمیخواهد و در ضمن به دلیل مشغله زیاد نمیتواند وکالتنامه تهیه و ارسال کند. در این شرایط برای انتقال مالکیت پلاک و خودرو متوفی چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم؟ با احترام

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: می توانید برای شخص خارج از کشور از طریق کنسولگری سفارت ایران اقدام نمایید و برای و می توانید از طریق این روش اقدام به وکالت کاری نمایید.

...