0 امتیاز
در خانواده توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام.  زنی که فرزندی داشته بعد از طلاق وصیغه شدن به فردی دیگر دوباره صیغه پدر فرزندش شود همان شخص اول که طلاق گرفته بود .آیا از ارث شخص اول بخاطر فرزند بهره میبرد یا خیر؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: فرزند ارث می برد ولی مادر ارث نمیبرد چون نکاح دومی صیغه ای بوده.

...