0 امتیاز
در خانواده توسط
با سلام

در خانه من دوربین جاسوسی بهمراه میکروفون نسب کردن از آنجا که جزو خانواده نظامیان هستیم به کجا باید شکایت کنیم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: به دادگاه عمومی شکایت و درخواست رسیدگی نمایید.

...