0 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

وقت بخیر در قرارداد اجاره56 امده مستاجر محل اجاره را به همان نحو که تحویل گرفته تخلیه و تحویل موجر دهد مستاجر  هم به عین مستاجره خسارت زده و هم در ان تغییراتی از قبیل احداث دستشویی و بالابر وطبقه ... کرده و الان  کسب و پیشه مغازه را به دیگری با موافقت من انتقال داده ولی بجای تحویل کلید به من به مستاجر جدید داده و مستاجر جدید یک سال مغازه را باز نکرده و بر علیه من دعوای الزام به تعمیر اساسی طرح کرده ایا من علیه مستاجر سابق میتوانم در یک دادخواست  دعوای1- الزام به ایفای تعهدات قراردادی  و اعاده به وضع سابق و2- دعوای مطالبه خسارت مقوم به ... را با هم طرح کنم؟ دعوای مردد محسوب میشود.مستاجرجدید از مستاجر قدیم سرقفلی و کسب و پیشه خریده من سرقفلی را به کسی نفروختم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: موضوع شما تخصص بوده و بایستی با وکیل متخصص اقدام نمایید و برای ارتباط باوکیل این حوزه با شماره فوق تماس بگیرید02191002090.

...