0 امتیاز
در سایر موارد در قانون توسط
من روی پشت بام یک سویت 40 متری سندداردارم وبرای همین کل کف پشت بام راسنگ کرده ام آیاهمسایه ها بجزنصب وتعمیرات آنتن  کولروآنتن ماهواره می توانند استفاده دیگری داشته باشند

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (18.8k امتیاز)
سلام: استفاده از مشاعات ساختمان منوط به رضایت همه ساکنین می باشد.

...